-->

19. mars 2020

Positiv til Widerøe-kompensasjon

Stortinget sikrer Widerøes ruter i distriktene (Widerøe)

Etter onsdagens møte med samferdselsministeren og næringsministeren ble det klart at Storting og regjering må benytte ulike virkemidler til de ulike flyselskapene. Paratleder Unn Kristin Olsen sier hun er glad for at Stortinget sikrer Widerøes ruter i distriktene.
annonse


Hovedtillitsvalgt for pilotene i Widerøe, Sindre Haanshuus, sier FOT-rutene (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting) dekker det meste av kortbanenettet.

– Når staten nå ser ut til å betale for bortfall av inntekter på disse rutene er dette et viktig bidrag til Widerøes fortsatte drift og noe som sikrer arbeidsplassene i distrikstnorge, sier Haanshuus.

Paratlederen trekker også frem redusert arbeidsgiveravgift som et viktig grep.


– Vedtar Stortinget et kutt i arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng betyr det mye for hele norsk næringsliv. I praksis registrerer jeg at dette betyr en likviditetstilførsel til norsk næringsliv på 10 milliarder kroner. Sammen med øvrige tiltak vil dette sikre flere arbeidsplasser, sier Olsen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage