-->

11. juni 2020

Kan igjen fylle midtsetene

Nå kan alle flysetene fylles opp (Illustrasjonsfoto SAS)

SAS, Widerøe og Norwegian får igjen lov å fylle flyene helt med passasjerer, når kravet om tomme midtseter nå forsvinner.
annonse


– I Norge er luftfarten en viktig del av transporttilbudet, og det skal være trygt å reise med fly. Derfor var Norge tidlig ute med en veileder for smittevern i luftfarten, hvor tomt midtsete var en av anbefalingene. Siden har internasjonale organisasjoner kommet med sine anbefalinger, hvor ledig midtsete ikke har vært anbefalt. Nå justerer vi vår veileder i tråd med internasjonale anbefalinger. Dette gjør vi under forutsetning av at avstandsanbefalingene og de øvrige grunnleggende smittevernrådene følges overalt ellers under reisen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Den norske smittevernveilederens punkt om bruk av midtsete om bord på fly harmoniseres nå i større grad med de internasjonale. Dette innebærer at det skal være tillatt å bruke alle setene i flyet, men at flyselskapene tilrettelegger for avstand der det er mulig.

Rimelige flyreiser akkurat nå | Flybilletter fra kr. 216,-

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt å opprettholde anbefalingen om tomt midtsete da det vurderes at det vil gi minst risiko for smittespredning på fly, men viser samtidig til at dersom man likevel velger å fylle flyene helt er det viktig å opprettholde avstandsanbefalingen ellers på reisen.

– Luftfartsbransjen er en internasjonal bransje, og vi er nå i en fase der vi gradvis åpner opp og trapper ned på tiltakene. Vi mener at blokkering av midtsete over tid kan være såpass utfordrende for luftfartsbransjen, at vi med den smittesituasjonen vi nå har, kan lempe på dette og fremdeles ha kontroll på smittespredningen. Bruk av munnbind blir ikke en del av myndighetens råd nå. Det kan flyselskapene avgjøre selv, sier helseminister Bent Høie.

Gode rutiner og hygienetiltak er fortsatt viktig
De øvrige smittevernanbefalingene i forbindelse med flyreiser gjelder fortsatt.

– Det er viktig at avstandsanbefalingen følges ellers på reisen og at vi fremdeles følger de grunnleggende smittevernrådene. Et av de viktigste tiltakene er fortsatt at passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene, og at alle som er syke holder seg hjemme, sier Hareide.


Glede i Widerøe
Vi er selvsagt utrolig glade for at myndighetene ser at med dagens smittesituasjon, så ble dette et uforholdsmessig inngripende tiltak. Vi har håpet og ventet på en harmonisering av smittevernregler i europeisk luftfart, og er selvsagt svært glade for å få dette på plass før sommersesongen starter, sier Stein Nilsen, adm dir i Widerøe.

Munnbind
Som SAS, innfører nå Widerøe obligatorisk bruk av munnbind ombord. Dette kravet trer i kraft fra 15. juni og gjelder i første omgang for alle internasjonale flyvninger. For reiser innenlands kan du fortsatt reise uten munnbind, men benytte hvis du ønsker. Kravet gjelder for alle over 6 år, og munnbindet skal skiftes etter fire timer. Du er pålagt å selv ha med deg munnbind. Stiller du uten kan du nektes ombordstigning.

Hos SAS gjelder fortsatt kravet om bruk av munnbind på alle deres avganger, både innenlands og utenlands. Kravet gjelder for alle over 6 år, og munnbindet skal skiftes etter fire timer. Du er pålagt å selv ha med deg munnbind. Stiller du uten kan du nektes ombordstigning.

Norwegian har i skrivende stund ikke innført krav om bruk av munnbind på deres avganger.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart