-->

26. juni 2020

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 31. august

Staten forlenger minimumsnivået for flytilbudet i Norge (Avinor)

– Det er fortsatt krevende tider i luftfarten, og selv om trafikken ser ut til å ta seg opp er det nødvendig at staten sikrer et godt flytilbud gjennom kjøp av flyruter. Derfor forlenger vi avtalen med flyselskapene om et grunnleggende tilbud i hele landet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
annonse


Da konsekvensene av virusutbruddet svekket det kommersielle grunnlaget for personflytrafikk i Norge, inngikk Samferdselsdepartementet avtaler med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Avtalene ble inngått 25. mars og hadde opprinnelig varighet til 31. mai. Disse ble forlenget til 30. juni. Nå har departementet inngått nye avtaler med flyselskapene, med varighet til 31. august.

Styrker tilbudet på enkelte ruter – og  noen ruter tas ut av kjøpet
Fra 1. juli tas rutene fra Oslo til Trondheim, Bergen og Stavanger ut av kjøpet, og fra 16. juli trer de nye avtalene i kraft. De nye avtalene innebærer noen rutejusteringer, og en nedtrapping av det statlige tilskuddet. Flyselskapene rapporterer om bedre bookingtall på enkelte ruter, og det reduserer behovet for statlig støtte. Foruten på de tyngste stamrutene ser vi at selskapene nå setter inn kapasitet for sommerturismen mellom nord og sør. På enkelte ruter styrker staten kjøpet.

– Vi er spesielt opptatt av å sikre et tilfredsstillende tilbud for pasientreiser og næringsliv der folk bor. Derfor styrker vi nå tilbudet mellom Stokmarknes og Bodø med to ekstra rundturer de kommende ukene. Fra 17.august vil det være to daglige rundturer fra Stokmarknes til både Bodø og Tromsø for å sikre at folk kommer seg til viktige avtaler på sykehus, sier Hareide.

Evenes – Oslo blir også styrket med én ekstra rundtur. Fra 1. juli vil det for øvrig være normal sommerproduksjon på FOT-rutene.

Flyruter som forlenges
Her følger oversikt over flyruter som er en del av tilbudet.


SAS og Norwegian flyr følgende ruter:


Widerøe flyr følgende ruter:


Fra 17. august:

Kilde: Samferdselsdepartementetwww.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart