-->

10. juli 2020

Dette er de nye reiserådene mellom Norge og andre europeiske land

Nå åpnes det blant annet for ferie i Hellas

Utenriksdepartementet har siden mars frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, men fra 15. juni har det vært gjort unntak for land i Norden som har en tilfredsstillende smittesituasjon.  Fra 15. juli gjøres det unntak for flere land i EØS/Schengen-området som også har en tilfredsstillende smittesituasjon.
annonse


- Vi har lav smitte i Norge nå takket være vår felles innsats denne våren og sommeren. Det gjør at vi kan åpne litt mer opp for inn- og utreise til andre land med lignende smittesituasjon. Samtidig vil dette gjøre oss sårbare for smitteimport fra utlandet, og alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser, sier justisminister Monica Mæland.

Kriteriene for å vurdere smittesituasjonen omfatter blant annet antall smittede relativt til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om trender i smittetallene, smitteverntiltak og intensivinnleggelser. Basert på denne informasjonen gjøres det en helhetsvurdering.

Basert på kriteriene vil landene vurderes som «røde» eller «grønne». Kriteriene kan justeres dersom utviklingen i smittesituasjonen tilsier det.

Her er oversikten over hvilke flyruter som er i gang, og hvilke som snart åpner igjen

Karantene kan gjeninnføres
Utenriksdepartementet har siden mars frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, men fra 15. juni har det vært gjort unntak for land i Norden som har en tilfredsstillende smittesituasjon.  Fra 15. juli gjøres det unntak for flere land i EØS/Schengen-området som også har en tilfredsstillende smittesituasjon. I Sverige tilsier smittesituasjonen nå at regionene Kronoberg, Blekinge og Skåne fritas for karanteneplikt.

- De som velger å reise må sette seg godt inn i restriksjoner, smittevernregler og anbefalinger i det landet de skal reise til. De må også være forberedt på at situasjonen kan forandre seg raskt. Vi er ikke i en normalsituasjon og unntaket fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise, understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

De som likevel velger å reise utenlands, bør ha gyldig pass og reiseforsikring.
Dersom det oppstår ny smittespredning og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres.

- Det betyr at du kan risikere å få karantene når du kommer hjem, selv om landet var grønt da du dro, påpeker helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ferie og fritidsreiser i Europa
Fra 15. juni 2020 er det gitt unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden, og fra 15. juli gis det også unntak fra områder i EU/EØS/Schengen, ved innreise til Norge fra regioner og land som har tilstrekkelig lav smittespredning. Disse områdene er markert med grønt i kartet nedenfor og oppdateres minst hver 14.

Grafikk: Folkehelseinstituttet

Dersom du kommer til Norge fra et "grønt område", slipper du karantene. Dersom du kommer til Norge fra et "rødt område", må du i karantene. Kartet gjelder ferie- og fritidsreiser.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart