-->

11. august 2020

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 30. september

Staten sikrer et fortsatt minimum av flytrafikk i Norge (Avinor)

– Det er krevende tider for norsk luftfart. Økningen i antall reisende i sommer er positivt, men det er stor usikkerhet knyttet til trafikken fremover. Forlengelse av minimumstilbudet bidrar til forutsigbarhet for viktige strekninger i det norske innenlandsmarkedet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
annonse fra apotekhjem.no
 Smart i lomma, bagen, veska, bilen...
SMART I LOMMA, VESKA, BAGEN, BILEN - KUN 69,-

Ferietrafikken har som forventet gitt en oppsving i trafikktallene. Fremdeles er imidlertid trafikktallene langt lavere enn på samme tid i fjor, og når skoleferien er over forventes en ny reduksjon i etterspørselen etter personreiser med fly.

 Samferdselsdepartementet har avtaler med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian, om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Avtalene ble først inngått 25. mars med varighet ut juni. Siden ble det inngått nye avtaler for juli og august med opsjon på forlengelse i september. Nå forlenges avtalene til 30. september.

Fra 17. august inkluderes flyruten Stokmarknes – Tromsø i minstetilbudet, mens flyruten Bergen – Kristiansand tas ut av det statlige kjøpet. De nye avtalene innebærer noen rutejusteringer, og en videre nedtrapping av det statlige tilskuddet.

Siden 1. juli har det vært normal sommerproduksjon på FOT-rutene/ anbudsrutene.

Flyruter som forlenges

SAS og Norwegian flyr følgende ruter:
Klikk på bildet for støre versjon. Kilde: Samferdselsdepartementet 

Widerøe flyr følgende ruter:
Klikk på bildet for støre versjon. Kilde: Samferdselsdepartementet


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart