-->

27. august 2020

Nytt dronesystem testes ved lufthavner i Norge – først ute i Nord-Europa

Axel Knutsen, leder for droneprogrammet i Avinor Flysikring (UAS Norway, Anders Martinsen)

De om lag 500.000 droneoperatørene i Norge får nå tilgang til en mobil applikasjon kalt «Ninox Drone», som kan installeres på smarttelefoner. Målet er å lettere kunne håndtere den stadig økende mengden droner som ønsker å fly innenfor lufttrafikktjenestens ansvarsområde, 5 km-rundt lufthavner.
annonse | skittjaktDe om lag 500.000 droneoperatørene i Norge får nå tilgang til en mobil applikasjon kalt «Ninox Drone», som kan installeres på smarttelefoner (både på Apple og Android-plattformene). Dronesystemet, som på fagspråket er kjent som et Unmanned Traffic Management (UTM) system, testes i første omgang ved Kristiansund lufthavn og Bodø lufthavn. Systemet er et resultat av et samarbeid mellom norske Avinor Flysikring, østerrikske Frequentis og britiske Altitude Angel. Målet er å lettere kunne håndtere den stadig økende mengden droner som ønsker å fly innenfor lufttrafikktjenestens ansvarsområde, 5 km-rundt lufthavner.

annonse


- Fra denne uken vil dronebrukere ved et par utvalgte lokasjoner kunne forespørre tilgang til kontrollert luftrom, se restriksjoner i luftrommet, motta meldinger fra flygeledere og få tilgang til annen relevant informasjon. Denne informasjonen vil også være tilgjengelig via en nettside, ninoxdrone .no. Både applikasjonen og nettsiden er tilgjengelig for testing av droneoperatører ved Kristiansund lufthavn og Bodø lufthavn fra og med denne uken. Systemet vil testes en periode fremover, før det rulles ut ved flere lufthavner i Norge i løpet av høsten, sier Axel Knutsen, leder for droneprogrammet i Avinor Flysikring.


- Det er viktig å presisere at regelverket og forskriftene for både droner og lufttrafikktjenesten vil være det samme som tidligere. Ninox Drone gjør det imidlertid enklere å innhente nødvendige godkjenninger men med effektive digitale hjelpemidler, kontra manuelle søknads- og godkjenningsprosesser. For flygelederne i lufttrafikktjenesten vil dette bety at deres arbeidsoppgaver i større grad digitaliseres, mens det for droneoperatørene medfører en enklere kommunikasjon,


bedre tilgang til informasjon om luftrommet og regelverket som gjelder. Dette blir derfor en vinn-vinn situasjon for både dronebrukere og flygeledere, sier Knutsen.

 - Dette er en viktig milepæl for Avinor, luftfarten og dronebransjen. Vi jobber hele tiden med å finne gode og fremtidsrettede løsninger som gjør luftrommet tryggere. Vi er én av de første lufttrafikktjenesteoperatørenei Europa til å teste og ta i bruk et nytt dronesystem. Vi opplever at det er stor interesse fra både dronebransjen og luftfartsbransjen til å finne gode løsninger som kan sikre at droner integreres bedre inn i kontrollert luftrom. Her har vi kommet et godt stykke på vei, og vil videreutvikle dette systemet etter hvert som vi høster erfaring fra 1.0-versjonen av Ninox Drone som nå rulles ut, sier Anders Kirsebom, administrerende direktør i Avinor Flysikring.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart