-->

20. september 2020

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges ut året

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges ut året (Wikimedia)

– Det har helt siden mars vært viktig for regjeringen å sikre et godt flytilbud over hele landet. Det er lange avstander i Norge og for mange er fly som kollektiv å regne. Gjennom at vi nå forlenger kjøpet av minimumstilbudet sikrer vi at folk kommer seg til sykehus og jobb der hvor fly er eneste mulighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
annonseNå som sommertrafikken har lagt seg er det en nedgang i trafikkutviklingen, og dagens smittesituasjon tilsier at denne situasjonen vil vedvare et stykke frem i tid. Derfor har Samferdselsdepartementet fornyet avtalene med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Den nye avtalen har varighet til 31. desember 2020 og vil koste 12,5 mill kr per uke.

Husk munnbind når du skal ut og reise | Prisavslag på inntil 55%

- For å gi flyselskapene og de reisende forutsigbarhet har vi inngått en avtale for tre måneder frem i tid. Det statlig støttede minstetilbudet er viktig for næringslivet og for personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt om i vårt langstrakte land, sier Hareide.

Behovet vurderes fortløpende, og målet er at rutene igjen skal kunne drives på kommersielt grunnlag. I denne omgang kuttes de fem rutene Tromsø – Oslo, Bodø – Oslo, Harstad/Narvik – Oslo, Ålesund – Oslo og Kristiansand – Oslo fra flyrutekjøpet. Disse rutene har pekt seg ut med et godt kommersielt tilbud på toppen av det statlige kjøpet. I Vesterålen styrkes tilbudet, ved å øke fra to til tre daglige avganger mellom Stokmarknes og Bodø. Dette gjøres av hensyn til pasientreisebehovet mellom Vesterålen og sykehusene i Bodø og Tromsø.

UT Å FLY I NORGE? DETTE ER DE BESTE TILBUDENE AKKURAT NÅ

Avtalene som først ble inngått 25. mars har siden blitt fornyet og justert i flere omganger.

Flyruter som forlenges
Her følger oversikt over flyruter som er en del av tilbudet.

SAS og Norwegian

Klikk på tabellen for større versjon (Samferdselsdepartementet)


Widerøe

Klikk på tabellen for større versjon (Samferdselsdepartementet)


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart