-->

19. september 2020

Norwegian skal redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030

Skal redusere CO2-utslippene med 45% (David Peacock/ Norwegian)

Nå lanserer Norwegian en ny klima- og miljøstrategi. Strategien trer i kraft umiddelbart og setter en rekke bransjeledende mål. Viktige forpliktelser er å kutte CO2-utslippet med 45 prosent, fjerne all ikke-gjenvinnbar plast og gjenvinne all engangsplast. Målsettingen er i tråd med 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen.
annonse
NYHET - FJORDKRAFT HELSEFORDEL
– I Norwegian tar vi vårt klimaansvar på alvor, og derfor må vi se fremover og iverksette en strategi som gir tydelige fordeler for klimaet og miljøet både i dag og fremover. Norwegian vil fortsette å ta en lederposisjon i bransjen på dette området, og disse endringene vil ikke bare komme klimaet og miljøet til gode, men også kundene våre og virksomheten vår. Lavkostmodellen er bærekraftmodellen fordi den muliggjør effektiv forvaltning av energi og ressurser, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Trenger 500 millioner liter bærekraftig drivstoff For å begrense global oppvarming til 1,5 grader, må utslippene reduseres med 45 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010, ifølge FNs klimapanel (IPCC, 2018). Som en del av strategien forplikter Norwegian seg til et bransjeledende mål om å redusere CO2-utslippet med 45 prosent per passasjerkilometer (RPK) innen 2030 (basert på 2010-tall) gjennom både flåtefornyelse og bruk av bærekraftig drivstoff. Flyselskapet forplikter seg dermed til å bruke mellom 16 og 28 prosent bærekraftig drivstoff innen utgangen av tiåret, avhengig hvor stor andel av flåten som fornyes. Målsettingen utgjør opptil 500 millioner liter bærekraftig drivstoff innen 2030.

For å nå dette viktige målet er det avgjørende å få på plass et regelverk som aktivt belønner karboneffektivitet og stimulerer til både økt produksjon og bruk av bærekraftig flydrivstoff.

annonse

– Vi oppfordrer leverandører til å øke produksjonen av bærekraftig drivstoff. Norwegian vil gå i aktiv dialog med produsentene for å få fortgang i dette viktige bidraget til bransjen og for å dra nytte av utslippsbesparelsene disse drivstoffene gir, sier konsernsjef Jacob Schram.

Vil fjerne all plast som ikke kan resirkuleres Bærekraftstrategien vil også omfatte hundre prosent reduksjon i ikke-gjenvinnbar plast og hundre prosent gjenvinning av engangsplast innen 2023.

– Stadig flere reisende vil ha mer bærekraftige og smartere alternativer når de velger flyselskap. Vi skal være forbrukernes førstevalg ved å redusere og gjenvinne plastavfall, løfte frem bærekraftig flydrivstoff og fortsette å fly med en av verdens yngste flåter for å nå målet om å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030, sier Norwegians bærekraftsjef Anders Fagernæs.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart