-->

15. oktober 2020

Kritisk til nye EU-retningslinjer

Vil ha test på flyplass framfor karantenekrav (Illustrasjonsfoto)

Europas tre store luftfartsorganisasjonene IATA, ACI Europe og A4E er ikke fornøyde med de felles retningslinjene for reiser innenfor EU, nå under pandemien, som EUs europa- og utenriksministre ble enige om på et møte tidligere denne uken.
annonse 


De felles retningslinjene er ment å gjøre det lettere for innbygerne og bedrifter å se hvor de kan - og ikke kan - reise i EU under pandemien. Dette er imidlertid en EU-anbefaling, som betyr at landene ikke er forpliktet til å følge de nye retningslinjene.

I følge de tre luftfartsorganisasjonene leverer de nye retningslinjene langt i fra det de skulle levere: "å oppmuntre gjenopptakelse av reiser gjennom effektiv koordinering og proporsjonale, forutsigbare og ikke-diskriminerende tiltak", heter det i en felles pressemelding fra IATA, ACI Europe og A4E har sendt ut.

Grønne, gule eller røde områder
De nye retningslinjene krever at EUs reiseguider harmoniseres på grunnlag av data behandlet av European Center for Disease Prevention and Control (ECDC).
EU-landene må sende inn tre typer data til ECDC hver uke. hvor de oppgir:
  • Antall smittede per 100 000 innbyger
  • antall tester utført per 100 000 innbyger
  • og en prosentandel smittet av de som blir testet
På denne bakgrunn vil EU-kommisjonen kontinuerlig oppdatere et EU-kart der regionene er farget grønt, gult eller rødt, avhengig av infeksjonsnivået - som et trafikklys.

Test framfor karantene
De tre luftfartsorganisasjonene har i noen tid presset på for at EU skal etablere et felles system der flypassasjerer blir testet for Covid-19 før avreise, i stedet for den nåværende situasjonen der land innfører karantenekrav for passasjerer som reiser fra høyrisikoområder.


De nye retningslinjene inkluderer ikke et slikt testsystem, og ifølge luftfartsorganisasjonene betyr dette at grensene forblir lukkede. Derimot vil et system med Covid-19-tester gi et klart svar med en gang, og være langt mer effektivt enn karantene, mener de.
Den nåværende mangelen på koordinering mellom medlemsstatene har stoppet begynnende gjenoppretting av reise og turisme, og setter millioner av arbeidsplasser i reiselivssektoren i fare.
- Nøkkelen til å gjenopprette reisefrihet over landegrensene, er en systematisk Covid-19-testing av alle passasjerer før avreise. Dette vil gi myndighetene i hvert land muligheten til å åpne sine grenser uten stor risiko, i en tid med stadige endringer i lover og regler knyttet til reiser, sa Alexandre de Juniac, IATAs generaldirektør og administrerende direktør, for tre uker siden.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart