-->

2. oktober 2020

Luftfartstilsynet: Refusjonskravene skal innfris

Mange reisende venter fremdeles på sine refusjonskrav (Mostphotos.com)

Luftfartstilsynet gir flyselskapene en frist til å tilbakebetale alle refusjoner på avlyste flyreiser i forbindelse med coronapandemien. Hvis ikke flyselskapene kommer ajour, vil det påløpe månedlige millionbøter.
annonse | staypro


Luftfartstilsynet gir flyselskapene en frist til å tilbakebetale alle refusjoner på avlyste flyreiser i forbindelse med koronapandemien.

Under koronapandemien har flyselskapene måttet kansellere en rekke avganger. Dette har i sin tid utløst et stort antall refusjonskrav hos passasjerer. Gjeldende EU-forordning fastsetter en frist på 7 dager til å etterkomme et slikt refusjonskrav, men denne fristen har ikke vært mulig å innfri i den ekstraordinære situasjonen vi er oppe i.

Forståelse for situasjonen
– Vi har stor forståelse for den krevende situasjonen flyselskapene er oppe i, og det har ikke vært å forvente at man kan oppfylle forordningen til punkt og prikke. Regelverket var ikke designet for en slik hendelse. Like fullt er vi opptatt av at forbrukerne får tilbake de pengene de har krav på. I mange tilfeller dreier det seg om betydelige beløp som har vært utestående i lang tid, sier Luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

– Vi har i dialog med flyselskapene bedt dem prioritere dette arbeidet, og hadde gjerne sett at dette skulle gått raskere enn det har gjort.

Forskjell på flyselskapene
Luftfartstilsynet har så langt konsentrert seg om flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe. Det er forskjeller i hvor langt de ulike selskapene har kommet i å tilbakebetale refusjoner.

– Basert på den tilbakemeldingen vi har fått fra flyselskapene er det forskjell i hvor mye arbeid som gjenstår før de er i mål. Dette preger også vår oppfølging av disse. Widerøe har opplyst at de nå har få restanser på sine utbetalinger, og Norwegian har varslet at de skal være a jour innen utgangen av oktober. Luftfartstilsynet har bedt de to selskapene holde oss oppdatert om situasjonen endrer seg.

Frist til innen utgangen av november
Kan få tvangsmulkt på en million i måneden (SAS)
SAS får en frist til innen utgangen av november med å innfri alle utestående refusjonskrav. Om SAS ikke overholder denne fristen, vil det påløpe en tvangsmulkt pålydende én million kroner pr. måned fra og med 1. desember. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen februar 2021 vil Luftfartstilsynet vurdere om månedsbeløpet skal økes.Tvangsmulkt vil også bli vurdert for de andre selskapene dersom de ikke følger den tidsplanen de selv har skissert overfor Luftfartstilsynet. 

God dialog i høst 
Kobberstad påpeker at Luftfartstilsynet har hatt tett og god dialog med flyselskapene, og vil fortsatt ha det frem til situasjonen er løst. – Vi opplever at det har vært en positiv utvikling i hvordan flyselskapene har prioritert dette, etter at vi tok dette opp med dem før sommerferien. Det har tatt lang tid og nå er det på tide å komme i mål med kravene, derfor setter vi en frist.

Nødvendig arbeid
Koronapandemien med så mange kanselleringer har avdekket et behov for bedre løsninger og systemer når det kommer til refusjoner.

– Flyselskapene har gjort en stor jobb med å rigge nye systemer, og det vil bidra til at slike situasjoner ikke oppstår igjen. Vi forutsetter at disse systemene vil sørge for at fristen på 7 dager følges nå i ettertid, sier Kobberstad.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart