-->

17. november 2020

Regjeringen vil hjelpe luftfarten

Regjeringen vil hjelpe luftfartsnæringen med rutekjøp og avgiftskutt (Avinor)

Mandag ble de klart at regjeringen og Fremskritspartiet ble enige om en ny krisepakke på 22,1 milliarder kroner. I den ligger også økt kjøp av flyruter og fjerning av flypassasjeravgiften for hele 2021.
annonse

Regjeringen ble mandag kveld enige med Fremskrittspartiet om en utvidelse av hjelpepakkene til norsk næringsliv med ytterligere 4,4 milliarder norske kroner. Dermed har hjelpepakkene så langt nådd en samlet verdi på 22,1 milliarder kroner.

Luftfart vil motta en god del av de 4,4 milliarder norske kronene det er besluttet å bevilge. Ytterligere 1 milliard kroner er satt av til å støtte samfunnskritiske innenlandsruter, der den norske staten kjøper rutekapasitet. Dermed blir det i 2021 satt av to milliarder norske kroner på dette området.

Vil kjøpe flytransport for en milliard neste år

I tillegg fjernes passasjeravgiften til utgangen av 2021, mens merverdiavgiften på lufttransport opprettholdes på seks prosent frem til 1. juli 2021.

Det er også satt av penger til de private flyplassene som ikke er en del av det statlige Avinorsystemet. Torp Sandefjord lufthavn vil i utgangspunktet motta 35 millioner kroner, og deretter har partene i avtalen også forpliktet seg til å utarbeide et forslag til hvordan Torp Sandefjord og Haugesund lufthavn Karmøy kan sikres fortsatt drift i 2021.

Skattefritak med begrenset virkning
Selv om all hjelp er velkommen, er luftfart på ingen måte reddet med den siste utstrakte hånden fra regjeringen.

Flyselskapene må dekke omsetningstapene, men i stedet er de fritatt for å betale passasjeravgiften som bare er relevant når flyene er i lufta. Ettersom regjeringen nylig har strammet inn reisereglene, er det ikke så mange passasjerer og fly som er i lufta, og dermed har ikke skattefritaket den store verdien akkurat nå.

Passasjeravgiften i Norge ble innført 1. juni 2016, med 80 kroner per avgang fra norske flyplasser. Siden den gang er avgiften økt til 83 kroner per passasjer. Det er reisende på alle kommersielle flyreiser fra norske flyplasser som så langt har måttet betale avgiften.

Kompensasjonsordning på vei
I avtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet ble det også avtalt at regjeringen vil komme med en uavhengig kompensasjonsordning for luftfart, og dette vekker entusiasme blant interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart.

 - Jeg gleder meg over at regjeringen nå vil vurdere en egen kompensasjonsordning for luftfart og antar at en slik ordning vil dekke en andel av det historiske tapet av inntekter på grunn av smittevern og reisebegrensninger. Jeg antar at regjeringen nå vil gå i dialog med luftfartsnæringen for å diskutere mulige forslag til en kompensasjonsordning, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe fra NHO Luftfart i en pressemelding.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart