-->

29. januar 2021

Opprettholder flytilbudet gjennom kjøp av flyruter

Staten opprettholder flytilbudet gjennom kjøp av flyruter (Osloairports.com)

Regjeringen la fredag frem forslag til en rekke tiltak for luftfarten i Norge. Blant annet skal staten fortsette å kjøpe flyruter, og fire ruter tas tilbake i anbudsrutenettet.
annonse


- Luftfarten har vært hardt rammet det siste året, samtidig er mange avhengig av fly for å komme seg til sykehus og andre viktige avtaler. Derfor har det vært viktig for regjeringen å sikre et minstetilbud av flyruter i hele Norge under pandemien.

Det sa samferdselsminister Knut Arild Hareide, da regjeringen fredag la fram en proposisjon for Stortinget med nye tiltak for norsk luftfart. Totalt i 2021 utgjør tiltakene nå godt over 7 milliarder kroner, og for 2020 og 2021 sammenlagt utgjør tiltakene dermed over 21 milliarder kroner.

Flyrutekjøp er det viktigste tiltaket for å opprettholde flytilbudet, og det er bevilget totalt ca. 2 milliarder kroner til flyrutekjøp i 2021. Beløpet dekker også det ordinære kjøpet av regionale flyruter (såkalte FOT-ruter, Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting), som ikke er knyttet til Covid-19-tiltak.

Prognosene for flytrafikken er fortsatt lave, og Avinor og flyselskapene antar at det kan ta flere år før trafikken er tilbake på nivået før virusutbruddet. Ruter som hadde lave marginer allerede før etterspørselssvikten, vil være ekstra sårbare når minstetilbudskjøpet etter hvert opphører.

Regjeringen har derfor besluttet å kunngjøre en ordinær FOT-konkurranse for rutene
  • Florø–Oslo
  • Ørsta-Volda–Oslo
  • Stokmarknes–Bodø
  • Stokmarknes–Tromsø.

- Ved å inkludere disse rutene i FOT-ordningen for en periode, vil de få lengre tid til å hente seg inn igjen med et godt rutetilbud i mellomtiden, sa samferdselsministeren.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart