-->

14. januar 2021

Sikrer minimumstilbudet på fly og utlyser anbudskonkurranse

Sikrer minimumstilbudet på fly og utlyser anbudskonkurranse (Avinor)

Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, derfor sikrer staten et minimumstilbud ved kjøp av flyruter ut februar.
annonse 


Det er fortsatt usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare i tid, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en konkurranse om drift av hver enkelt av de til sammen 18 flyrutene som per januar 2021 inngår i det midlertidige minimumstilbudet. Tilbudsfristen for flyselskapene er 27. januar 2021 kl. 12.00. Samferdselsdepartementet tar sikte på å tildele kontraktene i første halvdel av februar.

- Regjeringen er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Smittesituasjonen gjør at det fortsatt er behov for statlig støtte for å sikre samfunnets transportbehov. Gjennom utlysningen av konkurranse om drift av rutene i minimumstilbudet sikrer regjeringen et godt tilbud til flypassasjerene, sier Hareide.

De nye avtalene skal tre i kraft 1. mars 2021 og varer til og med 30. april 2021, med opsjon på inntil to måneders forlengelse.

- Det statlig støttede minimumstilbudet er viktig for næringslivet og for personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt om i vårt langstrakte land, sier samferdselsministeren.

Konkurransen er åpen for alle flyselskaper i EU og EØS
Flyrutekjøpet gjennomføres ved en åpen konkurranse med forhandling der alle flyselskaper i EU og EØS kan delta.

Kravene til rutedriften er satt med utgangspunkt i de samme kriteriene som ligger til grunn i det eksisterende minimumstilbudet. For de fleste av rutene er kravet én daglig morgenavgang i hver retning og én daglig kveldsavgang i hver retning, seks dager per uke. Flyselskapene står fritt til å levere flere avganger enn det som kreves i avtalen, men da uten kompensasjon. Det vil ikke bli tildelt eneretter på flyrutene.

Foruten pris vil Samferdselsdepartementet også vektlegge konkurransehensyn ved tildeling av kontrakter. På stamrutenettet er det godt potensiale for konkurranse mellom tilbyderne, og dersom det mottas flere kvalifiserte tilbud på disse rutene er konkurransen lagt opp slik at de aktuelle rutene vil fordeles mellom flere aktører.

Det stilles også krav om at operatørene sørger for at grunnleggende fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger, slik det følger av bl.a. ILO-konvensjon nr. 87 og 98, ivaretas i egen virksomhet og for eventuelle underleverandører.

Flyrutene som inngår i konkurransen

Ruter som er ønsket operert med fly med minst 110 seter:

RuteMin. ant. daglige rundturerDager/ukeAntall rundturer/uke
Kristiansand - Oslo2612
Haugesund - Oslo2612
Molde - Oslo2612
Kristiansund - Oslo2612
Bardufoss - Oslo2612
Alta - Oslo2612
Kirkenes - Oslo2612
Tromsø - Longyearbyen166
Trondheim - Bodø - Tromsø2624
Kilde: Samferdselsdepartementet 
Ruter som er ønsket operert med Dash 8 e.l.

RuteMin. ant. daglige rundturerDager/ukeAntall rundturer/uke
Oslo - Florø2612
Bergen - Florø2612
Oslo - Ørsta/Volda2612
Stokmarknes - Bodø3618
Stokmarknes - Tromsø2612
Tromsø - Vadsø2612
Tromsø - Hammerfest2612
Tromsø - Alta2612
Tromsø - Kirkenes2612
Kilde: Samferdselsdepartementetwww.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart