-->

18. februar 2021

Mangler folk, flyr fisk

Qatar Cargo er største fraktselskap på Gardermoen målt i antall tonn (Illustrasjonsfoto)

På Oslo lufthavn var det kun 9 millioner reisende i fjor, mot 28,6 millioner i 2019. Derimot ble det satt rekord i antall tonn sjømat som ble fraktet ut med fly til verdensmarkedene. Til sammen ble det fraktet over 110.000 tonn med sjømat fra Gardermoen til store markeder som Japan, Sør-Korea og USA.
annonse


– I et europeisk fraktmarked som er sterkt påvirket av covid-19, og i en tid hvor det har vært stor global mangel på flyfraktkapasitet, har flyselskapene valgt å prioritere kapasitet fra Norge og Oslo lufthavn. Dette tilskrives først og fremst en fortsatt høy etterspørsel etter norsk sjømat, kombinert med smittevernsutstyr, e-handelsprodukter, deler til olje- og gass-næringen og til sjøfarten. I tillegg har et høyt ratenivå bidratt til at flere flyselskaper benytter passasjerfly som dedikerte fraktfly, sier cargodirektør i Avinor, Martin Langaas.

70 fly i uken med norsk sjømat
Til sammen ble det fraktet over 110.000 tonn med sjømat fra Oslo lufthavn til store markeder i hele verden, der Japan, Sør-Korea og USA var de største eksportmarkedene.

– Det har vært en økt etterspørsel etter flyfraktkapasitet for norsk sjømat fra Oslo lufthavn, som følge av redusert kapasitet fra andre europeiske lufthavner. Dette har bidratt til at vi har fått nok et godt fraktår. Bortfallet av interkontinentale passasjerruter med fraktkapasitet har blitt erstattet av flere dedikerte fraktfly. På det meste har vi hatt over 70 ukentlige fly som har lettet fra Oslo Lufthavn med fersk norsk sjømat til Asia, sier Langaas.

Norge er i en særstilling
Det totale fraktvolumet på landets hovedflyplass har gått marginalt ned som følge av mindre post og redusert innlandstrafikk, men langt mindre enn andre lufthavner i regionen.

– Norge er i en særstilling fordi vi har en stabil eksportvare i norsk sjømat som er høyt etterspurt. Dette er attraktivt for flyselskapene, som da fyller flyene sine tilbake til Asia fra Europa ved å legge til et stopp på Oslo lufthavn eller andre Avinor-lufthavner. Eksempelvis har Qatar Airways opprettet en fraktrute med fersk norsk sjømat, som skal fraktes fra Harstad Evenes lufthavn og ut til sentrale knutepunkt i Asia, sier Langaas

Avinor har forbedret flyfraktkapasiteten
– Vi pleier å si at «ingen har så dårlig tid som en død laks» og for sjømatnæringen utgjør effektive transportårer ut i verdensmarkedene en vesentlig konkurransefordel, forklarer Langaas.

Dette bekreftes av Trond Davidsen,viseadministrerende direktør, i Sjømat Norge.

– For våre medlemmer har Avinors innsats, for å sikre flyfraktkapasitet fra Norge i en svært turbulent tid for internasjonal luftfart, vært avgjørende for at de har kunnet nå verdensmarkedene med fersk sjømat. Det er gledelig å konstatere at Avinor har klart å opprettholde, og til og med forbedre, flyfraktkapasiteten for norsk transport av sjømat gjennom covid-19-krisen, sier han.

annonse

Flybårent smittevernsutstyr
Siden 18. mars 2020 har Avinor bidratt i arbeidet med å sikre forsyninger av medisinsk smittevernutstyr og smittevernutstyr fra Asia til Norge.

– I en svært krevende og vanskelig tid for landet er det godt å kunne hjelpe der man kan. At Avinor har kunnet hjelpe Helse Sør-Øst RHF og Helse- og omsorgsdepartementet med å sikre effektiv transport av smittevernutstyr, som landets sykehus og kommuner er helt avhengig av, viser hvilken verdifull rolle luftfart spiller i den norske helseberedskapen, sier Langaas.

Han kan fortelle at Avinor har bidratt med frakt av 12.000 kubikkmeter med smittevernutstyr inn til Norge. Dette tilsvarer omtrent 200 semitrailere med utstyr.

– Norsk luftfart har, til tross for svært krevende tider, levert tjenester som har sikret nødvendig transportbehov. Dette understreker også betydningen flyfrakt som en viktig del av norsk infrastruktur, sier han.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart