-->

9. februar 2021

Nedgangen i flytrafikken fortsetter i 2021

Fortsatt svært lite flytrafikk i Norge (Avinor)

841 484 passasjerer reiste til og fra Avinors lufthavner i januar 2021. Det er en nedgang på 77,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Antall flybevegelser gikk ned med 39,3 prosent.
annonse


Tallene viser at nye reiserestriksjoner påvirker trafikktallene ytterligere. Lørdag 30. januar hadde Oslo lufthavn årets laveste passasjertall. Bare 2 600 passasjerer reiste gjennom Norges hovedflyplass denne dagen.

- Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen fremover, spesielt innenfor utlandsegmentet, men vi er noe mer optimistiske enn ved forrige trafikkprognose i november, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise. Dette skyldes primært at det er godkjent tre forskjellige vaksiner for bruk i Norge, noe som gjør at vi ser slutten på pandemien, forklarer han.

På lang sikt baserer Avinor seg på Transportøkonomisk institutts siste prognoser for flytrafikken, som tilsier at flytrafikken er tilbake på 2019-nivå i 2023/2024.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart