-->

9. februar 2021

UD: Reiserådene forlenges til 15. april

Det globale reiserådet forlenges til 15. april (Illustrasjonsfoto)

Smittesituasjonen globalt, nye tiltak knyttet til utbruddet av det muterte viruset, kapasitet i de ulike lands helsevesen og andre lands reiserestriksjoner er faktorer som ligger til grunn for den nye beslutningen regjeringen har fattet. Det globale reiserådet hvor Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, forlenges til 15. april.
annonse


I kombinasjon med krav om karantene og innreiserestriksjoner har det globale reiserådet fungert som et smitteverntiltak gjennom pandemien. Smittesituasjonen globalt gjør at svært mange land har veldig strenge restriksjoner på innreise, samt omfattende smitteverntiltak. Flere land har også innskjerpet tiltakene i takt med en forverret smittesituasjon.

Tiltakene trer ofte i kraft kort tid etter at de annonseres. Dette kombinert med endringer i hvilke flyvninger som tilbys, kan føre til store utfordringer for nordmenn på reise. UDs mulighet til å bistå konsulært vil i disse tilfellene være sterkt begrenset.

Vurdering av unntak fra reiserådet for land med tilstrekkelig lav smittespredning i EØS/Schengen-området vil fortsatt gjøres ukentlig. I EØS/Schengen-området er det i dag kun Island, Færøyene og Grønland, samt noen få områder i Finland, det er gjort unntak for.

Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise og sette seg inn i situasjonen og innreisereglene i det landet de skal reise til.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage