-->

4. mai 2021

Luftfarten reduserte klimagassutslipp med 63 prosent

Reduserte klimagassutslipp med 63 prosent (Tatiana Chekryzhova/ Mostphotos)

Ikke uventet sto luftfarten for den klart største nedgangen i kvotepliktige utslipp av klimagasser i Norge i 2020. Norske kvotepliktige utslipp gikk ned med 7 prosent sammenlignet med 2019.
annonse


- Pandemiåret i fjor ga lavere utslipp av klimagasser fra kvotepliktig sektor i Norge og EU. For at Norge skal nå klimamålet med 50 til 55 prosent utslippskutt innen 2030, er det viktig at alle bedrifter jobber for å kutte utslippene, når situasjonen etter hvert heldigvis vender tilbake til det normale, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

150 norske virksomheter rapporterer utslipp under EUs system for klimakvoter til Miljødirektoratet, inkludert fire luftfartsoperatører. Hensikten med systemet er å redusere utslippene av klimagasser.

De norske kvotepliktige utslippene gikk ned med 7 prosent i 2020, sammenlignet med 2019, viser den foreløpige oversikten over kvotepliktige klimagassutslipp. Utslippene ble redusert med 2 prosent fra 2018 til 2019.

Fakta
Foreløpige tall for kvotepliktige klimagassutslipp i 2020
  • De kvotepliktige utslippene som rapporteres til Norge var totalt 24,3 millioner tonn i 2020, en nedgang på 1,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fra 2019.
  • Luftfart hadde utslipp av klimagasser i underkant av 1 million tonn CO2-ekvivalenter i fjor.
  • De 150 norske virksomhetene som er omfattet av EUs system for klimakvoter, må hvert år rapportere sine utslipp til Miljødirektoratet innen 31. mars.
  • Rapportene er verifisert av en uavhengig tredjepart, men skal også godkjennes av Miljødirektoratet.
  • Noen av rapportene er fremdeles under godkjenning. Tallene kan derfor endre seg noe fram til alle rapportene er endelig godkjent.

Stor reduksjon i klimagassutslipp fra luftfart

Luftfarten var den bransjen som hadde den største nedgangen i utslipp av klimagasser. Nedgangen på hele 63 prosent fra 2019 til 2020 utgjør mer enn halvparten av de totale reduksjonene av norske kvotepliktige utslipp.

Fire luftfartsoperatører rapporterte sine utslipp for 2020 til Miljødirektoratet. Norwegian reduserte utslippene med 71 prosent som følge av den sterkt reduserte reiseaktiviteten. SAS rapporterer til svenske miljømyndigheter.

Nedgangen i norske utslipp fra luftfarten er tilsvarende reduksjonen i resten av EU.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart