-->

10. mai 2021

Reiserådet forlenges med to nye uker

Det globale reiserådet forlenges fra 15. mai til 25. mai (Scanpix)

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet forlenges til 25. mai, og det kan bli forlenget.
annonse


- Helsemyndighetene vurderer i disse dager grunnlaget for det globale reiserådet utover sommeren. Derfor er det for tidlig å si nå hvor lenge reiserådet vil bli forlenget. Dette er bakgrunnen for at forlengelsen av det globale reiserådet i denne omgangen blir kort, kun fram til 25. mai. Vi trenger noe mer tid før vi kan si hvordan det globale reiserådet vil være i sommer, sier kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Trude Måseide.

Det er fortsatt en uforutsigbar situasjon for reisende, med strenge restriksjoner i mange land, og høye smittetall. Det er derfor fortsatt ikke forsvarlig å gjøre lettelser eller avskaffe det globale reiserådet på nåværende tidspunkt. Dette er blant annet på grunn av smittesituasjonen globalt, kapasitet i de ulike lands helsevesen og andre lands reiserestriksjoner.

Viktig for reiseforsikringen
Utenriksdepartementets forlengelse av det globale reiserådet, betyr at det fortsatt ikke er endringer i reiseforsikringen. Avbestilling dekkes ikke hvis du bestilte en reise mens reisemålet var rødt, selv om avreise er frem i tid.

I og med at reiserådet er forlenget og spørsmål rundt vaksinepass ikke er avklart, er det pr. nå heller ingen endringer med tanke på hva reiseforsikringen dekker eller ikke dekker, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Selskapet vurderer situasjonen fortløpende. Hvilken betydning eventuelle endringer i reiseråd og regler rundt vaksinepass får for reiseforsikringen og spesielt knyttet til reiser utenlands, det må vi komme tilbake til, opplyser Rysstad.

- Vi forholder oss til hva myndighetene gjør og vil tilpasse oss ut fra det, sier han. Fortsatt er det heller ingen avklaring på når eventuelle regler om koronasertifikat vil gjelde fra.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart