-->

23. juni 2021

DAT fortsetter Stordruten

DAT tildeles kontrakt på flyruten Stord–Oslo (Wikimedia)

Samferdselsdepartementet har etter konkurranse tildelt Danish Air Transport (DAT) kontrakt for drift av flyruten Stord – Oslo fra 14. juli. Avtalen inngår i det statlige kjøpet av et minimumstilbud av flyruter på strekninger som før pandemien ble drevet på kommersielle vilkår.
annonse- Pandemien skaper fortsatt utfordringer for luftfarten og selv om vi nå forventer økt trafikk i månedene framover, ser vi at det fortsatt er behov for støtte til enkelte regionale flyruter som før virusutbruddet ble drevet på kommersielle vilkår, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.


Avtalen utløper 30. september, samtidig med de øvrige flyrutekjøpsavtalene i minimumstilbudet.

DAT opererer flyruten under merkenavnet Stordflyet.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart