-->

6. juli 2021

Gjeninnfører påbud om munnbind på Gardermoen (oppdatert)

Gjeninnfører krav om bruk av munnbind på Oslo lufthavn (Avinor)

Kommuneoverlegen i Ullensaker har besluttet at det fra i dag 6. juli vil innføres nye, lokale tiltak for å begrense smittespredning. Kommunen gjeninnfører igjen krav om munnbind innendørs, det betyr blant annet et påbud ved Oslo lufthavn.
annonse


Formannskapet i Ullensaker kommune besluttet for tre uker siden å fjerne lokale smittevernregler i kommunen. Nå er smittetrenden stigende igjen og påbud om munnbind gjeninnføres. Kommunen er vertskapskommune for Oslo lufthavn, det betyr at kravet også gjelder her.

- De tiltakene som nå innføres er basert på en helhetlig vurdering av utviklingen i smittesituasjonen i kommunen den siste uka. Målet er å slå ned de lokale utbruddene på en mest mulig målrettet måte, og ha tiltak som er minst mulig inngripende for befolkningen og næringslivet, men samtidig er effektive, det sier kommuneoverlege i Ullensaker Lars Meyer- Myklestad.

Ett av de de tre tiltakene som nå innføres i Ullensaker for å hindre videre spredning av koronaviruset er bruk av munnbind:
Alle over 12 år må bruke munnbind innendørs på offentlige steder.
Påbudet gjelder for eksempel butikker, kjøpesentre, Oslo lufthavn, restauranter, tros- og livssynshus, taxier og kollektivtransport.

I uke 26 hadde Ullensaker kommune 119 nye smittetilfeller, opp fra 24 nye smittede uken før. Smittetrykket i kommunen er nå 357 per 100 000 innbyggere, opp fra 89 per 100 000 uken før. Smitten behandles som utbrudd av Deltavarianten av viruset, selv om det tar tid å få fastslått at det alene er tilfelle.

annonse


Oppdatering 23.07.21
Grunnet nedgang i smittetall besluttet kommuneoverlegen denne uken å fjerne påbudet om munnbind på offentlige arealer innendørs. Unntaket er Oslo lufthavn Gardermoen. Køer og til dels lange ventetider rammer både innenriks- og utenriks reisende. Mange reisende der er pålagt testing, og står ofte i lange køer der bruk av munnbind vil være viktig for å forebygge smitte. Derfor videreføres påbudet om munnbind på alle offentlige arealer innendørs på Oslo lufthavn.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart