-->

13. august 2021

Åpner coronastengte gater og rullebane på Oslo lufthavn

Åpner stengte områder på Gardermoen (Avinor)

Som en følge av at flere av oss reiser, og flere av oss skal reise med fly i nær fremtid, åpnes den ene stengte rullebanen og flere gater på Gardermoen.
annonse


Som en konsekvens av koronapandemien og svært lav flytrafikk gikk Avinor over til enbanedrift 25. mars 2020. Siden den gang har Norges hovedflyplass blitt driftet med en rullebane, men nå er altså tiden inne for å oppskalere infrastrukturen.

- Flytrafikken øker uke for uke, og vi ser at antall flybevegelser nå er så høyt at vi må kunne benytte oss av begge rullebaner i den daglige driften av Norges hovedflyplass, sier direktør for flysidedrift på Oslo lufthavn, Ole Petter Storstad.

- Det er veldig gledelig å se at flytrafikken kommer sakte, men sikkert tilbake. Trafikkprognosene vi har i dag tilsier at vi har bruk for mer infrastruktur i tiden fremover, men vi vil ta med oss de erfaringene vi har gjort oss det siste året og til enhver tid vurdere hvor mye kapasitet vi trenger for å kunne drifte Oslo lufthavn på en sikker, trygg og effektiv måte, sier Storstad.

Åpner pir syd
Pir syd (B-gatene, innland) har vært stengt siden mars 2020, da koronapandemien førte til en kraftig reduksjon i flytrafikken. Nå som flere reiser igjen og trafikken kommer gradvis tilbake har Avinor behov for mer kapasitet.

- Det er viktig for oss å tilpasse infrastrukturen etter det til enhver tid gjeldende trafikkbildet, og vi ser nå at vi har behov for flere gater på innland sier fungerende terminaldirektør, Hans Petter Stensjøen. Ved å åpne pir syd får vi økt kapasitet som er nødvendig for å kunne drifte Oslo lufthavn i månedene fremover.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart