-->

15. mars 2022

Flytoget er transportbransjens mest bærekraftige merkevare

Flytoget er mest berekraftig i transportbransjen, sier forbrukerne (Flytoget)

Dette betyr at Flytoget blir oppfattet som den mest bærekraftige merkevaren i transportbransjen, ifølge de 11.600 norske forbrukerne som er intervjuet i studien.

- Vi er utrolig stolte av denne plasseringen, og kjenner at det gir masse god motivasjon også for arbeidet fremover. Flytogets viktigste bidrag til samfunnet er å tilby et attraktivt togtilbud og bidra til høyest mulig kollektivandel. Men de utfordringene verden står overfor er store og dramatiske og vår holdning er at det alltid er mulig å bli bedre, eller i dette tilfellet - å gjøre mer.

Vi har derfor igangsatt ett større arbeid for å sikre at vi i tiden fremover driver enda mer bærekraftig og stiller enda høyre krav både til oss selv og til omverden, sier Ida Marie Fottland, direktør for kommunikasjon og bærekraft i Flytoget. 

På totalrangeringen med hele 265 merkevarer er vurdert, endte Flytoget på 12. plass, bak sterke merkevarer som IKEA, Kiwi og Stormberg. 

Sustainable Brand Index er Europas største uavhengige varemerkestudie om bærekraft, som har vært gjennomført årlig siden 2011. I 2022 har til sammen 69.850 respondenter blitt intervjuet i åtte land. Respondentene er et landrepresentativt utvalg av befolkningen i hvert land. Til sammen 1508 varemerker er vurdert ut fra FNs globale mål for bærekraftig utvikling, 265 av disse i Norge. 

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart