-->

4. mars 2022

Rørosruten: Forlenger avtale med Widerøe

Widerøe skal fly midlertidig mellom Oslo og Røros (Widerøe)

I januar overtok Widerøe flyruten mellom Oslo og Røros fra Air Leap som gikk inn i en rekonstruksjonsprosess og stoppet alle flighter. Nå har Samferdselsdepartementet forlenget avtalen med Widerøe ut april.

Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar en kortidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekningen Oslo - Røros.

Avtalen med Widerøe kom på plass etter at Air Leap Aviation AB, som har opererte FOT-ruten Oslo - Røros på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i en rekonstruksjonsprosess med den følge at selskapet stanset sine flygninger. Samferdselsdepartementet valgte derfor å avslutte kontraktsforholdet med Air Leap Aviation AB.

I korttidsavtalen med Widerøe fremgår det at avtalen kan forlenges med inntil én måned dersom både oppdragsgiver og operatør er enige om dette. Widerøe og Samferdselsdepartementet har nå blitt enige om å forlenge avtalen ut april. I mellomtiden arbeider Samferdselsdepartementet videre med en ny anskaffelse for å sikre flyrutetilbudet på lengre sikt.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart