-->

21. juni 2022

NHO varsler lockout i flyteknikerkonflikten

NHO varsler lockout i flyteknikerkonflikten (Avinor)

NHO og NHO Luftfart varsler i dag lockout i konflikten med flyteknikerne i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO). Lockouten trer i kraft natt til søndag 26.juni, og etter dette kan ikke flyteknikere som ikke allerede er i streik, gå på jobb.


– Lockout er et virkemiddel vi svært sjeldent benytter. Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

– I en konflikt er lockout det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har, og vi gjør dette for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier Almlid.

Flyteknikernes streik rammer mange pendlere og mange reisende ved inngangen til ferien. NHOs lockout trer i kraft natt til søndag og vil ikke påvirke flytrafikken før det.

Rammen for årets lønnsoppgjør er 3,7 prosent, en ramme som danner normen for alle yrkesgrupper. Når flyteknikerne ber om en lønnsøkning på 17 prosent, er det med andre ord milevis over alle andre. NHO har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske frontfagsmodellen bevares.

– Streiken blant flyteknikerne kommer på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og i flybransjen. Dette er en bransje som har vært svært hardt rammet av pandemi og krig i Europa, og streik er det siste den trenger. Streiken rammer i tillegg både reisende og norske bedrifter, sier Almlid.

Flyteknikerne argumenterer for mye høyere lønn grunnet mangel på folk. Det er for tiden stor mangel på arbeidskraft generelt i Norge, men vi må fortsatt føre en ansvarlig lønnspolitikk. Vi kan ikke gi 17 prosent mer i lønn til alle. Det vil sette arbeidsplasser i fare, føre til galopperende priser, stort press på renten og knekke norsk økonomi. Dette er ikke landet tjent med.

– NHO er for et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger og med ansvarlig organisasjoner. Derfor er vi nødt til å reagere når et frittstående forbund fremsetter krav som til de grader undergraver modellen for lønnsdannelse, sier Almlid.

Hva betyr lockout?  
Lockout er hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening iverksetter for å fremtvinge en løsning av en tvist mellom en fagforening på den ene siden og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening på den andre siden. Lockout er definert i arbeidstvistloven § 1.

Kilde: Store norske leksikon

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart