-->

5. august 2022

Hvor syk må du være for å kreve ny ferie?

Ansatte som blir syke eller skadet i ferien kan ha rett på ny ferie senere. Men hvor syk må den ansatte være
for å kunne kreve ferien på nytt? Simployers jurist Atle Torp forkalrer (Dreamsteam)

Ansatte som blir syke eller skadet i ferien kan ha rett på ny ferie senere. Men hvor syk må den ansatte være for å kunne kreve ferien på nytt?


Ingenting er så kjedelig som å få en etterlengtet ferie ødelagt av sykdom. Kanskje du skulle til Syden for første gang på flere år, men så måtte reisen avlyses fordi du ble syk like før avreise. Er det nok til å kreve ferien på nytt senere?

– Det som avgjør om du er syk nok til å kunne kreve ny ferie senere, er om du er helt arbeidsufør. Det handler altså om du er for syk til å gjøre jobben din, ikke om du er for syk til å ha ferie. Om sykdommen eller skaden hindrer deg i å gjennomføre en planlagt feriereise spiller ingen rolle i den vurderingen, sier Simployers jurist Atle Torp.

Han understreker at du må være 100 prosent arbeidsufør for å ha rett til ny ferie senere, noe som betyr at du ikke er i stand til å gjøre noe jobb i det hele tatt. Egenmelding holder ikke for å kreve utsatt ferie; du må til en lege der du er for å skaffe dokumentasjon.

Går over til å være sykmeldt
– Det kan kanskje virke litt ulogisk at det er arbeidsevnen som skal vurderes; men det som skjer hvis du krever utsatt ferie på grunn av sykdom, er at du ikke lenger har ferie, men i stedet går over til å være sykmeldt. Da trer alle reglene for sykefravær inn, med de rettighetene og pliktene det innebærer. For eksempel betyr det at leder har plikt til å tilrettelegge og følge opp sykefraværet, og den ansatte har plikt til å medvirke dersom leder kan tilrettelegge for litt arbeid i sykefraværsperioden, sier Torp.
 
Rett til sykepenger
For at den ansatte skal få utbetalt penger for perioden med sykdom i ferien, må han eller hun altså ha rett til sykepenger under sykefraværet. Hvis ikke blir den nye ferien uten lønn.

– Et av kravene for å ha rett til sykepenger, er at man befinner seg innenfor EU/EØS-området. En ansatt som blir syk på ferie i Tyrkia, Thailand eller USA vil med andre ord ikke ha rett på sykepenger før vedkommende har kommet seg tilbake til EØS-området. Dermed vil den utsatte ferien frem til dette eventuelt være uten lønn. De fleste arbeidstakere vil nok i slike tilfeller velge å la være å kreve utsatt ferie ved sykdom, sier Torp.

Må varsle sykefravær første dag
For at den ansatte skal ha rett til sykepenger etter folketrygdlovens regler, er det også et krav at den ansatte varsler arbeidsgiver første dag i sykefraværet.

– Mange tenker nok ikke på at de må varsle lederen sin om sykefravær i ferien for å ha rett til sykepenger – og dermed penger i den nye ferien. Det skyldes nok blant annet at det etter ferielovens regler holder å kreve utsatt ferie 14 dager etter at ferien er avsluttet. Det varierer nok litt hvor strengt dette praktiseres rundt i ulike virksomheter. Vårt råd er at dersom du krever at ansatte ringer og varsler sykdom i ferien for å få sykepenger, så bør det være godt kommunisert på forhånd, slik at du er sikker på at de ansatte vet om dette, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Etter Torps erfaring utviser mange virksomheter en viss fleksibilitet her; særlig dersom det uansett ikke er aktuelt å kreve at ansatte bidrar med tilrettelagt arbeid i perioden de skulle hatt ferie.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart