-->

30. januar 2023

Flyr sliter med finansieringen, reel konkursfare

Flyr sliter med finansieringen, lander de for godt? 📷 Instagram

Flyr informerte mandag Oslo Børs om at selskapet ikke har lyktes med ny finansieringsplan. Selskapet er dermed i en alvorlig finansiell situasjon, og styret vil vurdere om det finnes alternativer for videre drift. Dagens flygninger går som normalt.


Finansieringsplanen som ble offentliggjort i november 2022 forutsatte en gitt kurs per aksje. Aksjekursen har imidlertid over tid ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen. Selskapet har derfor siden før jul jobbet med å finne løsninger for å skaffe nødvendig kapital til en alternativ finansieringsplan.

- Som følge av global mangel på fly har vi opplevd stor etterspørsel etter charteroppdrag og utleie av fly og mannskap til andre. Før jul hadde vi fremforhandlet en avtale med et europeisk flyselskap tilsvarende seks fly i produksjon i perioden mars til oktober forutsatt at vi hadde en alternativ finansieringsplan på plass. Selskapet og de finansielle rådgiverne forventet at denne avtalen ville resultere i at man lyktes med den alternative finansieringsplanen. Dessverre har ikke Flyr lyktes med den alternative finansieringsplanen og befinner seg nå i en situasjon der styret må vurdere om det finnes alternativer for videre drift, sier styreleder Erik Braathen i Flyr.

Den oppdaterte forretningsplanen har hatt til hensikt å redusere risiko ved over 50 prosent av kapasiteten ville vært sikret, i form av charteroppdrag og utleie av fly og mannskap til andre, kombinert med noe mindre produksjon på eget rutenett og til de mest populære reisemålene.

Mandagens flygninger til Malaga, Alicante og Las Palmas går som normalt. Selskapet har ingen planlagte flygninger tirsdag og informasjon om fremtidige flygninger vil bli delt så snart som mulig på flyr.com.

Flyr vil komme med oppdatert informasjon så snart som mulig og har stor forståelse for at denne situasjonen skaper usikkerhet hos de reisende. Selskapet ber alle som har bestilt reiser om å følge med på oppdateringer direkte fra Flyr eller på flyr.com.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart