-->

12. september 2023

Augusttallene: Flere reiser til utlandet

Utenlandstrafikken på Avinors flyplasser økte med 8 prosent i august

4,6 millioner passasjerer brukte Avinors flyplasser i august. Dette er 3 prosent flere enn i august i fjor, men 6 prosent færre enn samme måned i normalåret 2019.
annonse

- August preges av en god økning i etterspørselen etter utenlandsreiser sammenlignet med samme måned i fjor. Reiselysten for utenlandsreiser har hatt en positiv utvikling gjennom året, mens innenlandsmarkedet har utviklet seg svakere, sier trafikkdirektør i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

 - Selv om markedet vokser sammenlignet med fjoråret, er vi fremdeles langt unna nivåene vi så i 2019. Det økonomiske og geopolitiske verdensbildet påvirker trafikktallene, og utviklingen fremover forventes å være preget av dette. I vår siste prognose vurderer vi at vi først vil se 2019-nivåer i 2027-28, mot tidligere forventet rundt 2024-25.

 - Det vil være store forskjeller mellom ulike markeder og flyselskaper. Det er også knyttet stor usikkerhet til prognosene, da endrede forutsetninger som renten og krigen i Ukraina kan ha betydelige innvirkninger, sier Riise videre.

Passasjertall
2.505.509 passasjerer reiste innenlands i august. Dette er 2 prosent færre enn i august 2022 og 5 prosent færre enn i august 2019.

Trafikken utenlands, med 2.089.452 passasjerer, har økt med 8 prosent sammenlignet med fjoråret, men er fortsatt 8 prosent lavere enn i august 2019.

 - Våre undersøkelser viser også at tilreisende turister til Norge fra utlandet har vært en viktig driver for utviklingen både for innenlands- og utenlandstrafikk i sommer. Dette er gledelig for det store antallet bedrifter og ansatte som er avhengige av nettopp denne kundegruppen, sier Riise.

Flyruter
Det var 66 288 kommersielle flyruter i august. Dette er 3 prosent færre enn i august i fjor. Sammenlignet med august 2019 har det vært en nedgang på 5 prosent i antall flyruter.

Hvis vi sammenligner antallet passasjerer så langt i år med samme periode i 2019, ser vi at vi nå ligger 10 prosent bak 2019. Antallet flyruter så langt i år er 7 prosent lavere enn i 2019.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart