-->

5. oktober 2023

Widerøe: Flere fløy med selskapet i september

Flere fløy med Widerøe i forrige måned 📷 Wikimedia

Til tross for en reduksjon i antall passasjerer som reiste med Widerøe i september sammenlignet med 2022 (-7,7%), så øker kabinfaktor med 1,3 prosent.
annonse


Beslutningen om å redusere kapasiteten i høst har vært vellykket. Totalt er antall seter redusert med 9% i forhold til 2022. Til tross for en reduksjon i antall passasjerer som reiste med Widerøe i september sammenlignet med 2022 (-7,7%), så øker kabinfaktor med 1,3 prosentpoeng. Redusert kapasitet ute i markedet øker også enhetsinntektene, noe som er helt nødvendig i dagens situasjon med generell kostnadsøkning, historisk lav kronekurs og sterk økning i avgifter.

 - Høsten har så langt levert som planlagt. Vi treffer bra med kapasiteten og klarer, til tross for nedgang i antall passasjerer i september, å levere økt kabinfaktor og solid enhetsinntekt. Det er vi fornøyd med i et ellers turbulent marked, sier konsernsjef i Widerøe AS Stein Nilsen.

Deler av anbudskonkurransen på FOT nettet er avgjort og Widerøe skal fly Andenes, Evenes og Lakselv i kommende anbudsperiode. Lakselv er tilbake på Widerøes rutekart, mens Røros forsvinner ut fra 1. april 2024.

– Vi er selvsagt svært fornøyde med å være tilbake i Lakselv og gleder oss til å ønske nye og gamle passasjerer «velkommen om bord» fra 1. april, sier Kommersiell Direktør i Widerøe Christian Skaug.

–  Samtidig er det leit å miste Røros. Det er en fantastisk destinasjon som det har vært et privilegium å fly på. Denne gangen nådde vi ikke opp, men vi håper å komme tilbake til Røros ved neste korsvei, avslutter Skaug.

Vi venter fremdeles avklaring på øvrige ruteområder. Forhandlingene på disse ruteområdene pågår fortsatt.

Widerøe har i september gjennomført en reiseundersøkelse blant våre passasjerer. 17.000 passasjerer har svart på undersøkelsen og spørsmålene gjelder privatreiser- ikke arbeidsreiser. Resultatene nasjonalt viser at halvparten av Widerøes kunder (50,4%) vil reise mindre enn tidligere i året som kommer. 40% oppgir at reiseplanene forblir uendret til tross for redusert kjøpekraft og økonomisk usikkerhet. De som planlegger å reise skal i hovedsak besøke familie og venner, eller på helgetur i inn- og utland. Reise kommer øverst på prioriteringslisten av hva folk vil bruke penger på fremover, deretter følger restaurant/uteliv, kultur/sport- og friluftsliv. Det som velges bort er mote, interiør, hus og hjem.

De som allerede reiser mest (flere enn 10 reiser det siste året) svarer i større grad at deres reiseplaner er upåvirket av den økonomiske situasjonen. At denne gruppen i langt mindre grad er påvirket av de økonomiske nedgangstidene er svært positivt. Det betyr at en stor gruppe av Widerøes mest aktive reisende fremdeles vil fortsette å reise tilnærmet som før.

-Vi er svært fornøyde med at en stor andel av Widerøes kunder fremdeles vil prioritere reise i tiden fremover, sier Konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen.

– Spesielt hyggelig er det å se at reisende som allerede utgjør et stort volum blant Widerøes passasjerer, i liten grad har endret sine reiseplaner. Når det er sagt så ser vi samtidig at mange kjenner på tøffere økonomiske tider og kutter i antall planlagte reiser som følge av dette. Det vil åpenbart påvirke etterspørselen fremover og vil stille krav til presisjon i måten vi tilpasser tilbudet dersom vi skal klare å beholde enhetsinntekt og kabinfaktor i månedene som kommer, avslutter Nilsen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart