-->

11. desember 2023

Avinor: Fortsatt motvind i luftfarten

3.7 millioner passasjerer fløy via Avinors flyplasser i november

Flere fløy fra Avinors flyplasser i november, men fortsatt nedgang sammenlignet med før pandemien. Utenlandstrafikken øker, innenlandstrafikken er så og si stand-by.
annonse


I november brukte totalt 3.7 millioner passasjerer Avinors flyplasser, en økning på 3% fra året før og en nedgang på 9% sammenlignet med 2019. Veksten var primært drevet av internasjonal trafikk, som opplevde en positiv vekst på 6%, mens innenlandsk trafikk derimot hadde en svak utvikling gjennom året og økte bare med 1% sammenlignet med 2022.

Internasjonal trafikk opplever rekordhøye tall
Tromsø, spesielt, tiltrakk seg betydelig internasjonal oppmerksomhet og opplevde sterk vekst inn i vintersesongen. Økningen i interesse skyldtes populariteten til nordlyset og arktiske opplevelser blant turister, noe som resulterte i flere direkteruter til Tromsø i vintermånedene. I november var den internasjonale trafikken på flyplassen nesten doblet sammenlignet med samme måned i 2019.

Innlandstrafikken møter utfordringer
Antall flybevegelser gikk ned med 5% sammenlignet med november 2022 og med 11% sammenlignet med november 2019. Denne nedgangen ble tilskrevet en reduksjon på 7% i innenlandsk trafikk, der flyselskapene justerte flyplanene sine som respons på en svakere markedssituasjon. I tillegg opererer ikke Flyr lenger i markedet, noe som har ført til den høyeste belastningsfaktoren på lenge (antall passasjerer delt på antall tilgjengelige seter) de siste månedene.

Passasjertall
  • 2 429 918 passasjerer reiste innenlands i november, en økning på 1% sammenlignet med samme måned i fjor og en nedgang på 6% sammenlignet med november 2019.
  • I november 2023 brukte 1 313 779 internasjonale reisende Avinors flyplasser, noe som representerer en økning på 6% sammenlignet med november 2022 og en nedgang på 15% sammenlignet med samme måned i 2019
  • Så langt i 2023 har 18% flere mennesker reist internasjonalt via Avinors flyplasser sammenlignet med 2022

Artikkelen er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart