-->

28. januar 2024

Politiet advarer om massive køer på flyplassene

Utvidet grensekontroll kan føre til massive køer 📷 Avinor

Politiet har sendt en advarsel til regjeringen angående de potensielt lange køene som kan oppstå på de store flyplassene som følge av innføringen av utvidet grensekontroll. Frykter vedvarende kø fra klokken 8 om morgenen til etter 20 om kvelden.
annonse

Dette skyldes at passasjerer fra land utenfor Schengenområdet må registreres med personlig informasjon, ansiktsfoto og fingeravtrykk i et nytt inn- og utreisesystem - EES - Entry/ Exit System. Denne informasjonen vil lagres i en europeisk database som en del av tiltak for å forhindre kriminelle og terrorister fra å reise inn i Schengenområdet, det skriver Bergens Tidende.

På Oslo lufthavn Gardermoen alene kan opptil 6000 passasjerer oppleve kø hver dag, og lignende forhold kan oppstå på andre store flyplasser med utenlandstrafikk. Avinor, selskapet som driver de fleste norske lufthavnene, uttrykker bekymring for konsekvensene av den økte ventetiden, og sier at det er stor usikkerhet om hvor lang tid det vil ta å lose en person gjennom kontroll og registrering. Dette kan potensielt føre til at passasjerer ikke rekker flyene sine, samt skape problemer som forsinket bagasje i ankomsthallen.

EES systemet forventes å bli tatt i bruk mot slutten av 2024, og Norge alene estimeres å bruke rundt fire milliarder kroner på implementeringen av systemet. Politiet og flyplassoperatørene er derfor usikre på hvordan den økte grensekontrollen vil påvirke flyplassene, passasjerene og flyselskapene. Denne advarselen kommer som et ledd i forberedelsene til de potensielle konsekvensene av de nye reglene, og det gjenstår å se hvordan myndighetene vil håndtere denne utfordringen.

Artikkelen er laget ved hjelp av KI, og bearbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart