-->

29. februar 2024

Internasjonalt flyr flere nå enn før pandemien

Globalt øker antall flypassasjerer 📷 Arkivfoto Avinor

Luftfartsorganisasjonen ICAO forventer at det globale passasjertallet i første kvartal av 2024 vil overstige samme periode i 2019. Etterspørselen i år forventes også å være tre prosent høyere enn før pandemien.
annonse


Antallet av flypassasjerer i årets første kvartal forventes å bli så høyt at det vil overgå de tre første månedene i 2019, ifølge ICAO (International Civil Aviation Organization - den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart)). Organisasjonen er underlagt FN.

Passasjertallet forventes å være rundt to prosent høyere i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i 2019. Flyselskapene forventes også å opprettholde sin lønnsomhet fra fjoråret.

ICAOs generalsekretær Juan Carlos Salazar uttaler i en pressemelding at den globale etterspørselen innen Freight Ton Kilometers (FTK) for hele 2024 forventes å være rundt to prosent under nivået fra 2019. FTK brukes til å beregne den totale mengden frakt som er blitt transportert over en kilometer.

Passasjerprognosen er betinget av at risikoene som påvirker internasjonal lufttransport ikke eskalerer fra dagens nivå. I tillegg bemerker ICAO at det er behov for en akselerasjon av bærekraftsinnsatsen globalt, spesielt med tanke på produksjon og distribusjon av bærekraftige flydrivstoff i tilstrekkelige mengder.

ICAO rapporterer også om god passasjervekst til og fra Europa, samt at de fleste internasjonale ruter til og fra Asia – med unntak av Sørvest-Asia – hadde fortsatt betydelig lavere passasjertall i 2023 sammenlignet med før pandemien. Driftsoverskuddet for flyselskapene i 2023 anslås til 39 milliarder dollar - drøyt 413 milliarder norske kroner, på linje med 2019, hvor de største overskuddene forventes blant flyselskap i Europa og Nord-Amerika.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart