-->

20. februar 2024

KLM: Flere vil betale for bærekraftig flydrivstoff

Dobbelt så mange KLM-reisende betaler for bærekraftig flydrivstoff 📷 KLM

KLM opplever en markant økning i salget av SAF-tillegg på flybilletter i Norden. Salget har økt med 213 prosent sammenlignet med 2022. Selskapet uttrykker glede over den økende viljen til å bidra til et mer bærekraftig fly.
annonse


KLM opplever en markant økning i salget av SAF-tillegg på flybilletter i Norden. Ifølge Maria Hagelberg, leder for bærekraft hos KLM Northern Europe, har salget økt med 213 prosent sammenlignet med 2022. Hun uttrykker glede over den økende viljen til å bidra til et mer bærekraftig fly.

Hagelberg påpeker at selv om økningen er betydelig, utgjør SAF fremdeles en svært liten del av selskapets totale salg. Den stabile økningen har imidlertid vært tydelig siden sommeren, da ekstremvær og klimaendringer var hyppig omtalt i mediene. Dette har trolig bidratt til økt vilje blant reisende til å velge mer bærekraftige flyalternativer.

Økningen av SAF-tillegg i Norden samsvarer med globale trender, og for øyeblikket er SAF det mest tilgjengelige drivstoffalternativet for å redusere luftfartens klimapåvirkning. Selv om elektriske fly og hydrogen er på vei, vil disse i begynnelsen primært være et alternativ for kortere distanser. En av utfordringene med SAF er at det er vesentlig dyrere enn fossilt drivstoff.

Hagelberg peker på at kostnadene ved å fly uunngåelig vil øke i takt med industrien omstiller seg mot bærekraft. KLM har allerede inkludert en andel SAF på alle billetter siden 2022, og for øyeblikket inneholder hver billett opptil 1% SAF. Selskapet investerer betydelige beløp i innovasjon og kjøp av SAF, samtidig som de tilbyr ulike SAF-alternativer for å gjøre det enklere for kundene å velge det som passer best for dem.

Hagelberg avslutter med å nevne at KLM også tilbyr skreddersydde løsninger for både små og store bedrifter, og at de ser frem til å fortsette arbeidet med å tilby mer bærekraftige flyalternativer til kundene sine.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart