-->

11. juni 2024

4,5 millioner reisende brukte Avinors lufthavner i mai

Økning i passasjertallene for Avinor 📷 Avinor

I mai benyttet 4,5 millioner reisende Avinors lufthavner, en økning på 5 prosent sammenlignet med mai i fjor. Antallet innenriksreisende har økt med 2 prosent, fra 2,49 millioner i 2023 til 2,55 millioner i 2024.
annonse

Antallet utenlandsreisende økte også, med 9 prosent. I 2023 var antallet utenlandsreisende 1,75 millioner, mens vi i 2024 har 1,91 millioner. Det totale antallet passasjerer er høyere enn forventningene vi hadde ved inngangen til året. Det er den internasjonale trafikken som presterer over forventningene.

Positiv markedsutvikling og god start på sommeren
- Markedsutviklingen er positiv, og vi ser at flyene fylles bedre enn i samme periode i fjor. Ettersom vi går inn i juni, ser vi at sommertrafikken har fått en god start med mange reiseglade nordmenn på vei ut, men også turister som kommer til Norge.

 - Andelen innkommende turister stiger fortsatt etter pandemien, og denne kommende sommeren ventes å bli godt over fjoråret for denne kategorien reisende, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Bekymring for svakere utvikling i Norge
- Selv om det norske markedet utvikler seg positivt år over år, ser vi likevel en svakere utvikling i Norge sammenlignet med flere av de europeiske markedene. Dette bekymrer oss, da det fører til svekket konkurranseevne for norske virksomheter," sier Riise.

Sterk utvikling i internasjonal godstrafikk
Riise legger videre til at utviklingen i den internasjonale godstrafikken fortsetter sterkt, og den positive trenden for Oslo lufthavn fortsetter med en vekst i tonn for måneden mai på hele 17 prosent. - Dette handler hovedsakelig om sjømat, men vi ser at stadig mer e-handel finner veien via Oslo lufthavn i stedet for å bli transportert med lastebil fra andre knutepunkter i Europa, avslutter Riise.

Passasjertall og flybevegelser i mai
Det var 64 419 flybevegelser i mai. Dette representerer en marginal endring sammenlignet med mai i fjor, da antallet var 64 480.

Oslo lufthavn hadde flest reisende med 2 347 000 passasjerer, en økning på 7 prosent fra i fjor. Bergen lufthavn hadde nest flest, med 583 000 reisende, en økning på 1 prosent fra i fjor. Trondheim lufthavn hadde tredje flest, med 360 000 reisende, en økning på 1 prosent fra i fjor.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart