-->

27. juni 2024

EU opprettholder flyforbud for PIA

PIA kommer ikke tilbake til Oslo eller Europa med det første 📷 PIA

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har besluttet å opprettholde forbudet mot at Pakistan International Airlines (PIA) kan fly til Europa. Avgjørelsen kommer etter at flyselskapet ikke har klart å oppfylle nødvendige sikkerhetskrav.
annonse


Forbudet mot PIA-flyvninger til Europa og Storbritannia har vært i kraft siden 2020, da EASA tilbakekalte selskapets tillatelse etter en skandale knyttet til falske flysertifikater. Skandalen, som fulgte en fatal flyulykke i mai 2020, resulterte i at 262 av Pakistans 860 piloter ble suspendert, inkludert 141 fra PIA.

En talsperson for EU-kommisjonen sier:

 - Det europeiske flysikkerhetsbyrået anser at det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å endre listen over flyselskaper som er underlagt driftsforbud innenfor EU (EUs  svarteliste, red.anm.) når det gjelder flyselskaper sertifisert i Pakistan.

En EU-vurdering foretatt i Pakistan i november 2023, avdekket at selv om Pakistans sivile luftfartsmyndighet (PCAA) følger internasjonale sikkerhetsstandarder, er det betydelige mangler, inkludert utilstrekkelig bemanning og svak internkontroll.

PIA har uttrykt skuffelse over avgjørelsen og hevder at selskapet har gjort betydelige fremskritt for å forbedre sikkerheten. Flyselskapet estimerer at forbudet har kostet dem rundt 1,6 milliarder rupier (ca. 50 millioner norske kroner) i månedlige inntektstap.

Den pakistanske regjeringen planlegger å privatisere PIA innen midten av 2024, et krav satt av Det internasjonale pengefondet (IMF). Seks selskaper er shortlistet for budprosessen, inkludert Air Blue og Arif Habib Corporation.

Til tross for tilbakeslaget, fortsetter pakistanske myndigheter arbeidet med å løfte forbudet. Luftfartsminister Khawaja Saad Rafique sier at:

 - Pakistan har sendt en detaljert handlingsplan til EASA, og at verifiseringsprosessen er i gang.

Han håper at prosessen vil være fullført innen to til tre måneder, slik at flyvninger til Europa kan gjenopptas, og at selskapets ruter mellom Oslo og Islamabad, samt til Karachi, etter hvert kan starte opp igjen.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart