-->

6. juni 2024

Historisk god mai for Widerøe

Gode trafikktall for Widerøe i mai 📷 wikimedia

Røde dager i mai og vårstemning bidro til rekordhøy kabinfaktor for flyselskapet.
annonse | strawberryTallene for mai er klare, og Widerøe kan se tilbake på en historisk god måned. Kabinfaktoren, som måler hvor mange seter som er opptatt på flyene, økte med syv prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor, til 69,4 prosent. Antall passasjerer steg med 10 prosent til 333.492.

Populære røde dager og vårstemning
Mai måned er en favoritt blant mange som ønsker seg en langweekend med miljøforandring eller kortere avbrekk fra hverdagen. De røde dagene har stått i kø, og Widerøes passasjerer har omfavnet mulighetene rutekartet byr på.

- Vi gleder oss over økningen i kabinfaktor og øker frekvenser på utvalgte flyruter basert på fjorårets erfaring, sier kommersiell direktør i Widerøe, Christian Skaug.

Økning på anbudsruter
På anbudsrutene, som er flyruter Widerøe opererer på oppdrag fra staten, økte kabinfaktoren med tre prosentpoeng til 60 prosent. Produksjonen, målt i antall setekilometer, vokste med 17 prosent.

- Vi opplever at markedet blir stimulert av lavere priser. Men, flyene totalt sett er ikke helt fulle, sier Skaug.

Stabil regularitet
Regulariteten, som måler hvor mange avganger som blir gjennomført som planlagt, har tatt seg opp gjennom mai måned sammenlignet med tidligere måneder. Den ligger nå på et nivå tilsvarende fjoråret på 97,1 prosent.

Widerøe er meget tilfredse med den sterke utviklingen i mai, selv om produksjonen var uendret fra 2023.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen 

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart