-->

29. juni 2024

Rekordhøye utbetalinger for reiseskader i Norge

Reiseforsikringsskader i Norge satte rekord i fjor med 2,6 milliarder kroner i utbetalinger 📷 illustrasjonsfoto

Reiseforsikringsskader i Norge satte rekord i fjor med 385 000 saker og 2,6 milliarder kroner i utbetalinger. Sykdom, bagasjetap og avbestillinger var de vanligste årsakene.
annonse


Antallet reiseskader i Norge nådde nye høyder i fjor, med nesten 385 000 innmeldte saker til forsikringsselskapene. Ifølge tall fra Finans Norge kostet disse skadene forsikringsbransjen over 2,6 milliarder kroner, en økning på hele 24 prosent fra året før.

- Det er svimlende høye tall, sier Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver i Frende Forsikring. Han påpeker at den gjennomsnittlige utbetalingen per reiseskade var 6778 kroner, men at beløpene varierer kraftig - fra millionregninger for hjemtransport av alvorlig syke til mindre saker som knust mobilglass.

Statistikken viser at én av seks kunder hos Frende brukte reiseforsikringen sin i løpet av året, et tall som har holdt seg stabilt både før og etter pandemien.

En ny undersøkelse utført av Norstat for Frende avdekker at sykdom eller kroppsskade topper listen over årsaker til forsikringskrav, med 30 prosent av tilfellene. Forsvunnet bagasje følger på andreplass med 22 prosent, mens avbestillinger, ødelagte eiendeler og tyveri deler tredjeplassen med 13 prosent hver.

Solberg Anfinsen understreker viktigheten av reiseforsikring, spesielt for sykdom og skader i utlandet. Disse sakene utgjorde 31 prosent av alle innmeldte saker, men sto for hele 53 prosent av de totale kostnadene.

Undersøkelsen avslører også at to prosent av de spurte reiser uten forsikring, noe Solberg Anfinsen advarer sterkt mot, særlig ved utenlandsreiser.

Avslutningsvis påpeker han at selv om mange spør om muligheten for å avbestille reiser på grunn av hetebølger, dekkes dette vanligvis ikke av forsikringen med mindre man har legeerklæring på at man ikke bør reise.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart