-->

4. juni 2024

Trapper opp streiken onsdag, flere grensekontrollører tas ut

Kan bli enda lengre køer onsdag 📷 arkivfoto Avinor

Den pågående streiken blant Politiet og Meteorologisk institutt vil kunne ytterligere påvirke ventetiden i inngående og utgående grensekontroll ved enkelte av Avinors lufthavner.
annonsePolitiet:
Fra og med onsdag 5. juni, 2024 er det varslet en opptrapping av den pågående streiken blant statlige ansatte. Det vil bli ytterligere uttak blant Politiet, som bemanner grensekontrollen ved Avinors lufthavner.

Politiet beregner selv 2-3 timers ventetid i grensekontrollen på Oslo lufthavn. Dette vil få konsekvenser for de reisende i form av lengre ventetid gjennom grensekontrollen.

Samtidig økes også uttaket ved Bergen lufthavn.

Passasjerer med destinasjoner utenfor Schengen har de siste dagene fulgt både Politiets og Avinors råd om tidlig oppmøte når man må gjennom grensekontrollen. Dette har medført at køene så langt har blitt avviklet langt under estimert ventetid.

Derfor oppfordres de reisende igjen til å møte opp, og gå gjennom grensekontrollen tidlig, og beregne god til både på avreise- og hjemreisedag.

Reisende innen Schengen, altså EU og EØS-land, vil ikke bli berørt.

I tillegg til økt ventetid vil det på alle de nevnte lufthavnene være begrensede muligheter for å få ustedt nødpass, noe som betyr at det er ekstra viktig å huske passet sitt.

Avinor følger situasjonen nøye og vil bistå med informasjon og eventuell køstyring.

Meteorologisk institutt:
Uttaket blant meteorologene vil få ulike konsekvenser for aktørene i norsk luftfart i Sør-Norge. For kommersiell luftfart er det ikke varslet at opptrappingen vil få store operative konsekvenser de nærmeste dagene.

Det operative regelverket fra Luftfartstilsynet åpner for å fly selv om enkelte av meteorologitjenestene mangler. Flyselskapene kan operere såfremt de har alternative landingsplasser der slike tjenester er tilgjengelige, og kan innhente værdata fra disse, og dette avgjøres av operatørene selv.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart