-->

Regn ut CO-2 avtrykket ditt for flyreisenHer regner du ut klimaavtrykket du setter for flyreisen. Vær oppmerksom på at denne kalkulatoren kun viser avtrykket for flyreisen, og ikke overnattinger på hotell, bruk av bil, buss osv på feriedestinasjonen.

Kalkulatoren er levert av Carbon Footprint og er på engelsk, den oppgir resultatet i tonn. Regner kalkulatoren ut at flyreisen for eksempel kommer på "0.44 tonnes of CO-2e" så betyr det 440 kg CO-2 ekvivalenter, (klimagasser). Et tonn = 1000 kg.
I Norge slipper en person ut i snitt 11 tonn klimagasser årlig.

Return trip - tur/returreise
One-way flight - enveisreise
From - fra
To - til
Via (optional) - via (valgfri)
Class - reiseklasse
Trips - antall reiser/ reisende

 
 Osloairports.com mottar ingen økonomisk kompensasjon eller andre former for godtgjørelser ved å tilby denne kalkulatoren på nettsidene. Velger du å kompensere for dine avtrykk via Carbon Footprint sine tjenester, er det de alene som mottar kompensasjonen fra deg.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart