-->

6. oktober 2007

Osloairports ser på: COAST AIR

Redaksjonen starter i dag en ny serie vi kaller
"Osloairports ser på:"
Vi skal prøve å komme litt under huden, (metallet) til de ulike
flyselskapene som opererer ut i fra Oslos lufthavner,
i første omgang de norske.


Første selskap ut i den nye serien er Coast Air.


Coast Air er et norsk flyselskap med hovedbase på Haugesund Lufthavn Karmøy. Selskapet ble etablert i 1975, har 85 ansatte og er Norges fjerde største flyselskap etter SAS Norge, Norwegian og Widerøe. Selskapet flyr daglige ruter mellom byene Stord, Sandefjord, Røros, Oslo, Haugesund, Fagernes, Bergen og København. (oktober-07) I Osloregionen opererer selskapet på Oslo Lufthavn Gardermoen og på Sandefjord Lufthavn Torp. Coast Air flyr også charteroppdrag samt fraktflyging.


Coast Air har i perioder slitt med økonomien i selskapet. i 2001 tapte selskapet 7,5 millioner kroner og aksjonærene måtte inn med 12 millioner kroner frisk kapital for å redde selskapet. I 2002 mistet Coast Air kontrakten på anbudsflyvninger med base på Florø, som de hadde fløyet siden 2000, til Danish Air Transport (DAT) som overtok Florøbasen 1. april 2003. Fra den samme datoen startet Coast Air ny rute mellom Oslo og Fagernes, en rute de vant i samme anbudskonkurranse. Coast Air flyttet så basen sin for sine ATR maskiner, som tar 48 passasjerer, fra Florø til Stord, og startet flyvninger mellom Oslo og Stord i konkurranse med Golden Air. Samtidig økte selskapet fra en til to flyvninger mellom Bergen og Aberdeen i Skotland. Juli 03 økte de Aberdeen ruta til 3 daglige avganger. Ruta mellom Oslo og Haugesund ble lagt ned i juni 2004 etter hard konkurranse med SAS, og en stund senere la Coast Air ned flyvningene til Aberdeen på grunn av for hard konkurranse med Widerøe.


I 2004 sliter Coast Air da de ikke vinner anbudskonkurransen om kortbanerutene i Finnmark. De er i en vanskelig økonomisk situasjon og la ned flere ruter i 2003/2004. I august 2004 overtok en av de tre eierne, Trygve Seglem, gjennom sitt selskap TS Industri Invest AS, 100% av aksjene i Kystfly AS, som eier Coast Air.


Januar 2005 har selskapet fått ny profil, og åpner ruta Skien-Bergen, som de fløy for det lokale Grenlandselskapet Vildanden, der Coast Airs eierselskap Kystfly AS også er medeier. I dag flyr Vildanden denne ruten selv. Selskapet konsentrerte seg i større grad om chartermarkedet i 2004/05. I dag disponerer selskapet, i tillegg til sine ETR maskiner, fire Jetstream 32, hvorav den ene er en 12 seters VIP-utgave. Coast Air flyr fast charter til Wilhelmshafen.


Coast Air vant i 2005 anbudene på rutene mellom Bødø-Andenes, Andenes-Tromsø, samt mellom Oslo-Røros, som Widerøe hadde fløyet, disse rutene startet opp april 2006. Samtidig med dette var det take-off for ruta fra Sandefjord til Stockholm, men denne ble raskt lagt ned og overført til Vildanden som i mars 07 startet med flyvninger tre ganger pr uke til Stockholm/Skavsta. På grunn av fortsatt ulønnsomhet i selskapet har det blitt satt i verk store omstruktureringer, og med virkning fra april 2007 trakk Coast Air seg fra Andenesruta og Widerøe overtok den ruta igjen. Fra august 2007 har Coast Air flydd mellom Haugesund og København.

  • Eiere i dag er TS Industri Invest AS i gjennom Kystfly AS (se artikkel for informasjon)
  • Adm.dir: Kjell Fredheim
  • Operativ dir: Gunnar Ågren
  • Tekn.dir: Øystein Hobbelstad

(Selskapet slås konkurs 23. januar 2008)
Jetstream 31/32 EP

Jetstream 31/32 EP


ATR 42


KILDER: coastair.no, scanair.no, vildanden.no, wikipedia.net

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart