-->

3. oktober 2007

SAS dømt for industrispionasje

Borgarting lagmannsrett dømte tirsdag denne uken SAS Norge for industrispionasje på konkurrenten Norwegian. SAS idømmes en bot på 4 millioner kroner.

Norwegian er veldig glade for at lagmannsretten er kommet til det motsatte resultat av hva tingretten gjorde, der SAS ble frikjent. Norwegian sier at med denne dommen har retten slått fast at man ikke kan tjene på å tilegne seg ulovlig informasjon fra konkurrentene.

I følge dommen fra tirsdag skal retten ikke ha festet lit til forklaringene fra de SAS ansatte som skal ha utført industrispionasjen, men mener handlingene skjedde med forsett. I følge dommen har SAS Norge hentet følsom informasjon om Norwegian gjennom bookingsystemet Amadeus. SAS Norge hadde tilgang til Norwegians boolkingdata i Amadeus fordi tidligere Braathens, som nå er en del av SAS Norge, bisto Norwegian på ruta Stavanger - Newcastle. SAS fortsatte, i følge dommen, å bruke tilgangen til Amadeus-systemet også etter at ruta ble nedlagt.

SAS Norge er skuffet over at lagmannsretten er kommet til en annen konklusjon enn tingretten, da de mener det ikke er kommet fram nye bevis i denne runden, de vil studere dommen nøye før de avgjør om de skal gå videre med saken.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart