-->

4. oktober 2007

SAS Norge anker "Amadeus-dommen"

SAS Norge har besluttet å anke Amadeus-dommen inn før Høyesterett.
Borgarting lagmannsrett kom tidligere denne uken til en annen konklusjon enn Asker og Bærum tingrett,. som tidligere har frikjent selskapet.
SAS Norge anker saken inn for Høyesterett fordi de mener at det ikke er foregått noe straffbart i denne saken, det er samme konklusjon som tingretten kom til i fjor.

SISTE: 21. NOVEMBER 2007 KL. 21:53

SAS Norge får Høyesterettsbehandling av sin anke i den såkalte Amadeus-dommen. Flyselskapet ble i Borgarting Lagmannsrett dømt til å betale en bot på fire millioner kroner for industrispionasje mot konkurrenten Norwegian.
SAS Norge ble dømt fordi retten mente at flyselskapet uberettiget hadde innhentet og brukt bedriftshemmeligheter fra konkurrenten gjennom bookingsystemet Amadeus.
Nå har Høysteretts kjæremålsutvalg besluttet at saken skal behandles i Norges øverste domstol, skriver Dagbladet.

SISTE. 21. DESEMBER KL. 16.03

Dom i Amadeussaken har falt, les mer her

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart