-->

21. desember 2007

Amadeusdommen klar fra Høyesterett

Den såkalte Amadeus-saken er nå avgjort i Høyesterett, og retten har forkastet både Økokrims og SAS’ anke.

SAS ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten. Selskapet anket saken inn til Høyesterett, og anken var rettet mot lovanvendelsen. - Vi er skuffet over at Høyesterett ikke er enige i momentene i vår anke. Nå er imidlertid saken endelig avgjort, og vi forholder oss selvsagt til at dommen nå er rettskraftig, sier administrerende direktør Ola Strand i SAS Norge, i en pressemelding. Strand sier at saken har vært en belastning for alle involverte, og at SAS nå endelig skal legge denne straffesaken bak seg.

Fakta om Amadeus-saken:
Amadeus er et globalt IT-system som brukes av flyselskaper og andre reiseaktører for å vise hvilke varer og priser selskapene tilbyr til kundene. Ansatte i SAS Braathens (nå SAS Norge) hadde i en periode en utvidet tilgang i Amadeus til Norwegians (NAS) bookinger. Bakgrunnen var en avtale mellom NAS og Amadeus hvor NAS instruerte Amadeus om å gi Braathens tilgang med basis i et operativt samarbeid mellom NAS og Braathens. NAS terminerte ikke denne tilgangen da samarbeidet opphørte i desember 2002.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart