-->

6. januar 2008

Ryanairs billettgebyr for retten

Foto: Nrk

NTB
Førstkommende torsdag møtes Forbrukerombudet og Ryanair i Borgarting lagmannsrett. Der skal det avgjøres om flyselskapets gebyr for å refundere skatter og avgifter på ubenyttede billetter er lovlig eller ikke.

Ryanair tar et gebyr på 20 euro – vel 160 kroner – for å refundere slike billetter, vel å merke etter at kunden har levert skriftlig søknad om refusjon. Dette gebyret mener Forbrukerombudet det er uriktig å pålegge kunder ut fra markedsføringslovens paragraf 9 a, og dette vil Regjeringsadvokaten stå hardt på når ankesaken nå kommer opp.
Ryanairs prosessfullmektig, advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA, vil trolig prosedere på at flyselskapet opererer med så billige billetter at pålegg om gratis tilbakebetaling av ubenyttede billetter vil medføre at selskapet vil tape penger på mange av billettene. Det vil bli hevdet at det ikke er gitt at ubenyttede billetter kan selges på nytt, og at det ikke er rimelig at Ryanair skal sitte igjen med regningen for å ha bistått lufthavnene med innkreving av skatter og avgifter.

Lang forhistorie
Spørsmål om reisevilkårene knyttet til Ryanairs billetter har siden 2002-2003 vært drøftet av nordiske forbrukermyndigheter og Ryanair. Forbrukerombudene har gjennom forhandlinger oppnådd enighet om, eller fått lagt til side, flere av enkeltvilkårene i standardkontrakter. Imidlertid står det igjen å bli enig om blant annet vilkårene for tilbakebetaling av skatter og avgifter når kunden ikke benytter billetten.
I Markedsrådet i februar 2006 ble det vedtatt at gebyret på 20 euro er i strid med markedsføringslovens paragraf 9a, fordi det i de fleste tilfeller vil tilsvare eller overstige refusjonsbeløpet. Flyselskapet har, etter Markedsrådet mening, heller ikke dokumentert så høye egenutgifter i arbeidet med å refundere et billettbeløp.
Da Ryanair nektet å rette seg etter dette, påla Forbrukerombudet dem et tvangsgebyr på 500.000 kroner. Heller ikke dette godtok flyselskapet og tok ut søksmål mot staten. Selskapet tapte denne runden i Oslo tingrett 12. desember 2006, men har altså anket til lagmannsretten.

Holdt seg til IATA
– Årsaken til at vi anker er at Ryanair ikke har gjort annet enn å holde seg til IATA-reglene, på samme måte som alle andre europeiske flyselskaper som flyr til og fra Norge, sa Ryanairs leder for Nord-Europa, Wilhelm Hamilton, til NTB da tingrettens kjennelse var klar i desember 2006.
Tingretten kom til at Ryanairs kostnader knyttet til refusjon av billetter, er vel fire øre per billett.
– Våre kostnader er langt fra fire øre per kundebehandling. Det er mer snakk om 25-30 euro. Vi er helt uenig i regnestykket som ligger til grunn for dommen, sa Hamilton.
Forbrukerombudet i Norge har også en annen uoppgjort sak med Ryanair. Det er den prisgarantien på billetter som selskapet opererer med, på ruter der selskapet hevder det er konkurranse. Denne saken skal opp i Markedsrådet.
– Hvis vi får medhold i prisgarantisaken, vil Ryanair bli ilagt et tvangsgebyr og et vedtak på at de må endre markedsføringen sin. Nekter de fortsatt, vil også denne saken gå til domstolen, sier seksjonssjef Jo Gjedrem hos Forbrukerombudet. (©NTB)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart