-->

2. november 2007

Flysikkerheten styrkes på Torp

Flysikkerheten på en flyplass er alltid alfa og omega, nå styrker Sandefjord Lufthavn Torp også sikkerheten på bakken.

ParkAir Systems og Locus inngår et spennende samarbeid om en industriell satsing. Resultatet gir Sandefjord Lufthavn Torp et av verdens mest avanserte overvåkingssystemer.
Det er strenge krav til hvordan et kjøretøy eller fly får bevege seg på en lufthavn. Konsekvensene ved et sammenstøt mellom et fly og et kjøretøy kan i verste fall bli fatale – og i beste fall svært kostbare.
Mange store lufthavner har bakkeradar som holder orden på flybevegelsene. Men det handler like mye om å ha kontroll på biler, avisningsmaskiner, brannkjøretøyer, pushbackere, motoriserte trapper og andre. Det finnes et stort antall kjøretøy på enhver lufthavn, og det handler om å identifisere en mulig uønsket situasjon før den oppstår.

Park Air Systems AS i Horten (leverandør av systemer for overvåkning av flybevegelser) og Sandefjordsbedriften Locus AS (leverandør av flåtestyringssystemer hvor overvåkning av alle typer kjøretøy er et av flere spesialfelt) utvikler sammen en løsning som vil øke regularitet og drift av lufthavnen innenfor de arealer som i dag er forbeholdt flyene på en lufthavn.

Den første installasjonen vil finne sted på Sandefjord Lufthavn Torp. I praksis kobles bakkeradaren sammen med et overvåkingssystem for kjøretøyer. Dette betyr at dersom et kjøretøy befinner seg på et uønsket sted, vil dette umiddelbart varsles hos flyvelederen i tårnet og i kjøretøyet. Tradisjonelt har slik varsling foregått via tale/radio. Når man kombinerer løsninger som på den ene siden vet hvor alle fly befinner seg, og på den annen side vet hvor alt rullende materiell befinner seg er vi ved sakens kjerne.

Sandefjord Lufthavn Torp får samme type bakkeradar som de store lufthavnene. I prosjektet ligger installasjon av verdens mest avanserte bakkeradar ved Sandefjord Lufthavn Torp. Denne er av samme type som finnes på for eksempel Charles De Gaulle i Paris, Gatwick i London og Linate i Milano. Bakkeradaren ved Linate avverget enda en katastrofe i 2002. Internasjonal salgssjef i Park Air systems, Christian Pindsle forteller at selskapet har vært tungt inne på verdensmarkedet i mange år.Lokal samarbeidsarena gir store internasjonale muligheterBåde Park Airs Systems og Locus har betydelig aktivitet langt utenfor Norges grenser. Begge selskapene ser mulighetene for større styrke i et tettere høyteknologisk samarbeid. Viktige lagspillere på Vestfoldarenaen er også Innovasjon Norge som har støttet prosjektet økonomisk og Sandefjord Lufthavn Torp.

Det er viktig for Sandefjord Lufthavn Torp å styrke og opprettholde sitt renommé som en attraktiv og effektiv lufthavn, der sikkerhet alltid har førsteprioritet både i relasjon til flyselskap og passasjerer. - Sikkerhet vil alltid være vår viktigste prioritering. Denne investeringen er et viktig bidrag i så måte samtidig med at det vil bidra til enda bedre regularitet og punktlighet, sier administrerende direktør ved Sandefjord Lufthavn Torp, Alf Reidar Fjeld (torp.no)
FOTO: torp.no

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart