-->

11. november 2007

Full gjennomlysing av alle reisende

Hvis Avinor får det som de vil, kan det fra 2008 bli full gjennomlysing av de reisende, såkalt "body-scanning", ved norske flyplasser.

Det er Aftenposten som i dag kan fortelle at Avinor ser på muligheten med å ta i bruk såkalt "body-scanning" eller kroppsgjennomlysning ved alle norske flyplasser.

Dette går ut på at de reisende går gjennom en scanner som tar bilder av hele kroppen, gjennom tøyet. Når den reisende går inn i maskinen løfter passasjeren på armene, på tre sekunder tar maskinen et bilde av vedkommende, operatøren ser kroppens konturer i sort hvitt, og de ser om noe er skjult under klærne. Personalet som bemanner disse maskinene sitter i egne avlukker og kan ikke se den "avkledde" reisende ansikt til ansikt.

Avinor og Datatilsynet har vært på den nederlandske flyplassen Schiphol og sett på slike maskiner, der ble femten maskiner tatt i bruk i våres. Avinor har søkt Luftfartstilsynet om å få prøve ut slike maskiner på Sola i Stavanger, i første omgang. Hvis de får klarsignal fra Luftfartstilsynet til å teste ut disse maskinene, vil dét trolig skje fra mai 2008. Det er ikke kjent hvor lenge et eventuelt prøveprosjekt vil pågå, eller når det kommer på alle landets flyplasser

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart