-->

19. november 2007

Avinor dropper test av kroppscanner nå

Avinor dropper uttesting av kroppscanner på Stavanger Lufthavn Sola, som vi omtalte noen dager tilbake, grunnen skal være negative tilbakemeldinger på ønsket om slike uttestinger.

Reaksjonene kommer både fra ansatte ved flyplassen, Datatilsynet og fra folk flest. Avinor hadde planer om å starte med testene våren neste år, men før de bestemmer seg for når dette skal testes ut, vil de innhente ytterligere erfaringer, blant annet fra lignende utprøvinger i andre land. Datatilsynets vurderinger i denne sake vil også bli sterkt vektlagt, sier man i Avinor. Før man kan prøve ut dette utstyret må man også få tillatelse fra Luftfartstilsynet. Dersom uttestingen blir gjennomført på et senere tidspunkt, blant ansatte og/eller passasjerer, er det en forutsetning at det hele er basert på frivillighet.
Det er kjent for Avinor at bruk av kroppscanner kan oppfattes som et inngrep i den enkeltes personlige integritet, derfor jobbes det tett med Datatilsynet for å finne de beste personverntiltak ved en eventuell utprøving av dette utstyret. det vil etterhvert også bli foretatt en juridisk vurdering av om dette utstyret kommer inn under gjeldende personvernlovgivning.

De viktigste grunnene til at Avinor har et ønske om å teste ut kroppscanner i sikkerhetskontrollen, er klager på lange køer inn til sikkerhetskontrollen og misnøye blant de reisende med måten manuell etterkontroll utføres på. Et viktig poeng med en eventuell uttesting av scannere er ønsket om å gjøre kontrollen så optimalt effektiv og minst mulig belastende for reisende og ansatte.
Den manuelle sikkerhetskontrollen koster også penger og ressurser, bare på Gardermoen går det med ca 800 årsverk til dette, og 1300 årsverk tilsammen på Avinors øvrige lufthavner. Per år koster sikkerhetskontrollen ved norske lufthavner rundt regnet 900 millioner kroner i året.
Avinor mener derfor det er viktig å teste ut forskjellige tiltak som kan bidra til å effektivisere gjennomføringen av sikkerhetskontrollen av passasjerer, ansatte og bagasje.




www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart