-->

10. februar 2008

Nye taxfreeregler

Innen sommerferien skal Toll- og avgiftsdirektoratet stramme inn kontrollen med folks taxfreehandel ved norske flyplasser. Det er i dag alt for lett å handle ulovelige kvoter i norske taxfreebutikker, spesielt ved ankomst, sier direktoratet.

Det er spesielt ankomstsalget som gir holdebry for direktoratet, og et av tiltakene som vurderes er en registrering av kundene ved kjøp, slik at samme person ikke kan handle mer enn den ene lovlige kvoten.
Dagens ordning kan misbrukes fordi den tekniske utviklingen har skapt uklarhet om hva som egentlig er holdbart som dokumentasjon for å ha rett til å handle. Som reisende får man i dag gjerne flere reisebevis, som alle teoretisk kan brukes som bevis for at man kommer fra utlandet og har rett til å handle.
Ordningen ved kjøp på taxfreeutsalget, er basert på at reisende skal fremvise billettstamme som bevis på at vedkommende kommer fra utlandet. Problemet er at papirbilletten så å si er avskaffet, og erstattet med en rekke nye reisebevis som:

E-postbekreftelse av billett.
Ombordstigningskort/ kvittering ved automatinnsjekk.
Billettbekreftelse på mobiltelefon.
Bekreftelse av seteplassering ved gate.

Når den gamle papirbilletten nå er historie, er det mulig for den reisende å bruke hver av disse dokumentene og handle flere ganger, noe som er bevist ved flere anledninger at skjer. Noen velger å printe ut flere eksemplarer av e-postbekreftelse av billett, og kjøper kvota i flere kasser ved ankomst, og på den måten får de smuglet inn ulovlige mengde taxfreevarer. Dette hullet ønsker man nå å tette ved å innføre unike kvoter, det innebærer at reisendes dokumentasjon blir elektronisk registrert ved kjøp, og at det ikke vil være mulig å handle mer enn den ene og lovlige kvoten. Systemet vil varsle forsøk på overtredelse.

Illustrasjonsfoto

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart