-->

26. mars 2008

Bedre trafikkflyt med ny radar

Avinor starter nå byggingen av en ny flyradar i Stokke kommune i Vestfold. Radaren vil effektivisere trafikken i Oslofjordområdet, sikre økt kontinuitet for de reisende og bidra til å nå målet om nullvekst i utslippene fra norsk luftfart.

Når Avinor nå setter i gang sin bygging av ny radar for Oslofjordområdet, vil dette indirekte bedre forholdene for deg som passasjer ved at man får større sikkerhet i luftrommet, samt smidigere og effektiv flyvning ut og inn fra flyplassene. Slik situasjonen er i dag dekkes flyplassene rundt Oslofjorden av en radar nord for Oslo som ikke har vært fornyet på 15 år, hvis denne radaren blir satt ut av spill grunnet tekniske feil, vil det få store konsekvenser for lufttrafikken, i form av forsinkelser eller stans i flyvningene ved Rygge og Torp.

Den nye radaren skal bygges på Kihlåsen i Stokke kommune i Vestfold, og er en av ti nye radarer som nå bygges for å sikre full radardekning over hele fastlands Norge og gi bedre dekning offshore. Dette vil gi muligheter for økt kapasitet i fremtiden, med kortere flytid og færre forsinkelser. I tillegg vil radaren bidra til at Luftfartstilsynets krav om dobbel radardekning for flyplasser i Norge blir oppfylt.

Konsernsjef i Avinor, Sverre Quale sier at radaren også vil hjelpe til med å nå målet om nullvekst i utslippene av klimagasser fra norsk luftfart frem mot 2020, selv med betydelig trafikkvekst.
– Radaren vil bidra til kortere flytid og mindre venting gjennom mer effektive ned- og oppstigningsprosedyrer, altså det som populært kalles grønne landinger og avganger, sier Quale. Videre sier han at den nye radaren vil representere et løft for flytrafikken i Oslofjordområdet. Den vil sikre kontinuitet i flytrafikken også i fremtiden og bidra til et konkurransedyktig flytilbud i regionen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart