-->

27. mars 2008

Terminal 2 vedtatt av Avinor

Styret i Avinor vedtok i dag pirkonsept for terminal 2 ved Oslo Lufthavn, Gardermoen. Den nye pirløsningen innebærer en ny nord/syd orientert pir som tar utgangspunktet i nåværende pirløsning og er integrert med dagens sentralbygning. Endelig vedtak om utbygging forventes å bli gjort tidlig 2009.


Ny terminalbygning, terminal 2, som styret tidligere har vedtatt, vil ligge i tilknytning til jernbanestasjonen vest/sydvest for dagens terminalbygning og være integrert med denne. Terminal 2 ferdig utbygd med den nye pirløsningen, vil gi en kapasitet på opp mot 35 millioner passasjerer per år. Etter planen skal første byggetrinn med en kapasitet på 27 – 28 millioner passasjerer, stå ferdig i 2012.

- Den løsningen som er valgt er et resultat av en grundig prosess, sier konsernsjef Sverre Quale Avinor. - I løpet av prosessen har mange alternativer vært vurdert og ulike høringsinstanser kommet med sine syn, og vi mener den valgte løsningen på en god måte ivaretar de ulike hensyn vi må ta.
Veksten ved Oslo Lufthavn har vært betydelig de siste årene, og er langt større enn de prognosene som tidligere har ligget til grunn for trafikkutviklingen. Antall passasjerer ved Oslo Lufthavn var i 2007 19 millioner, en økning på nærmere 8 prosent fra året før.Illustrasjon: Avinor


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart