-->

20. mars 2008

Populært med tog til Rygge

NSB presenterte for en stund tilbake gode trafikktall for deres nye togstasjon på Torp. Etter en drøy måneds drift på Moss Lufthavn Rygge viser nye tall at også her er det en jevn økning av antall reisende som toger til og fra flyplassen.Helt siden Norwegian sendte sitt første fly avgårde fra Rygge, har NSB tilbudt de reisende gratis transport mellom togstasjonen på Rygge og flyplassen. Tilbudet gjelder for samtlige tog på Østfoldbanen med unntak av det siste toget som går i fra Oslo S ved midnatt. Selv om flyplassen bare åpnet med 7 ruter i midten av februar, har NSB valgt å ha tilbringertjeneste til alle togene, for å bli oppfattet som forutsigbare i markedet, de reisende skal vite at tilbudet er der til en hver tid.

Nå viser de ferskeste tallene fra NSB at antallet togpassasjerer som reiser med toget har doblet seg på lik linje som antall ruter fra Rygge. Mens det i de fire første ukene i snitt reiste 100 personer mellom togstasjonen og flyplassen, er antallet den siste uken økt til drøyt 200. NSB er med disse tallene optimistiske med tanke på framtiden, og tror at enda flere ruter etterhvert vil trekke enda flere reisende med toget.

Fra Oslo S er reisetiden til Rygge stasjon på ca 50 minutter.


Foto: jernbaneverket


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart